Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Do dôchodku vo vyššom veku
Dátum pridania:

Okrem Francúzska (do dôchodku dnes odchádzajú muži i ženy vo veku 60 rokov) a Malty (do dôchodku dnes odchádzajú muži vo veku 61 rokov, ženy vo veku 60 rokov) majú všetky štáty EÚ vyšší vek odchodu do dôchodku (najčastejšie muži i ženy vo veku 65 rokov) ako Slovensko. Avšak aj Francúzsko a Malta avizujú zvýšenie veku odchodu do dôchodku v roku 2020 (Francúzsko na 62 rokov pre ženy i mužov, Malta pre obe pohlavia vo veku 63 rokov). S neskorším odchodom do dôchodku počíta celkovo 18 krajín. Spôsob predlžovania dôchodkového veku, ktorý navrhuje MPSVR SR, zaviedli aj ďalšie krajiny únie.


Už dnes sa obyvatelia 24 štátov EÚ stávajú penzistami v priemere o 3 roky neskôr ako na Slovensku. Niektoré krajiny Európskej únie plánujú po roku 2020 ešte zvýšiť vek odchodu na dôchodok na 68 rokov. Aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo svojom návrhu novely zákona o sociálnom poistení počíta s nárastom dôchodkového veku, zmena sa však bude robiť postupne od roku 2016, a to o niekoľko dní ročne. Sledovať sa bude priemerná stredná dĺžka života v dôchodkovom veku (spoločne pre mužov aj ženy) podľa informácií, uverejňovaných Štatistickým úradom. V závislosti od tejto zmeny sa bude dôchodkový vek upravovať automaticky. S takouto úpravou počíta napríklad aj Dánsko, Španielsko, či Taliansko.


Zmena je nevyhnutná, aby mala predovšetkým dnešná mladá generácia šancu dostávať dôchodok z prvého piliera. V roku 2010 pripadlo na jedného dôchodcu vo veku 65 rokov šesť ľudí v produktívnom veku. Systém vyplácania dôchodkov je nastavený tak, že vždy ekonomicky aktívna časť obyvateľstva vytvára zdroje pre poberateľov starobných dôchodkov. Takto rodičia dnešných seniorov vo svojom aktívnom veku vytvárali zdroje na vyplácanie dôchodkov pre generáciu ich rodičov a starých rodičov, na dôchodky súčasných ekonomicky aktívnych občanov budú vytvárať zdroje v prvom pilieri tí, ktorí do aktívneho pracovného života iba vstupujú, prípadne vstúpia. Keďže Slovensko je v počte narodených detí na chvoste Európskej únie, podľa demografických prognóz bude tento pomer v roku 2060 predstavovať 1,5:1. Teda v roku 2060 na jedného človeka vo veku nad 65 rokov bude pripadať 1,5 ekonomicky aktívnych ľudí vo veku 15 - 64 rokov. Bez zmien v systéme by nemal kto prispievať dnešnej strednej a mladšej generácii na dôchodky. Neriešiť situáciu znamená odsúdiť dnešné deti na starobu v chudobe.

 

Zdroj: seniorhelp.sk

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk