Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Zvýšenie dôchodkov
Dátum pridania:

Vianočný príspevok sa má zvýšiť, prilepší si viac ako milión dôchodcov. Dôchodcovia by mali dostať vyšší jednorazový príplatok k vianočnému príspevku, a to v sume 12,74 eura. 


Časť poberateľov dôchodku by mala v tomto roku dostať vyšší vianočný príspevok. Podľa návrhu rezortu práce sa má zvýšiť maximálna suma vianočného príspevku na 87,26 eura zo súčasných 75 eur, čo predstavuje oproti minulému roku nárast o 12,26 eura. Mení sa koeficient vo vzorci na výpočet vianočného príspevku na 0,18 z 0,1.


"Navrhovaná zmena bude solidárnejšia k nízkopríjmovým dôchodcom," uviedol na piatkovom pracovnom stretnutí s novinármi štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Burian (Smer-SD). Rezort práce už návrh zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku predložil na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie.

 

Zvýši sa aj jednorazový príplatok

Dôchodcovia by mali dostať aj vyšší jednorazový príplatok k vianočnému príspevku, a to v sume12,74 eura. Týkať sa to však má len ľudí s dôchodkom do výšky 396,18 eura. Maximálna suma vianočného príspevku vrátane jednorazového zvýšenia pre dôchodky tak bude 100 eur, nárok naň budú mať tí dôchodcovia, ktorých penzia nepresahuje 198,09 eura.

So stúpajúcou výškou dôchodku sa však výška vianočného príspevku znižuje.

Ak bude mať penzista súčet dôchodkov napríklad vo výške 450 eur, vianočný príspevok bude podľa nových pravidiel 41,92 eura. Pri súčasnom právnom stave by dostal 49,81 eura. Zároveň ostáva zachovaná horná hranica pre poskytnutie vianočného príspevku. Je určená ako60 % z priemernej mesačnej mzdy, vykázanej Štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok. V roku 2014 tak vianočný príspevok dostanú len tí penzisti, ktorých dôchodoknepresahuje 494,40 eura.


Na Vianoce si prilepší viac ako milión ľudí
Vianočný príspevok by tak malo dostať 1 158 760 osôb a jeho jednorazové zvýšenie by sa malo týkať 784 790 osôb. Naposledy sa vianočný príspevok zvyšoval v minulom roku, a to zo 66,39 eura na súčasných 75 eur. 


Výdavky na vianočný príspevok odhaduje rezort práce tento rok vo výške 81,3 milióna eur, z toho desať miliónov eur pôjde na jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku s dôchodkom do výšky dvojnásobku sumy životného minima.

 

Zdroj: peniaze.pravda.sk

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk