Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.
A
main_image
Adresa: Štúrova 3, 019 01 Ilavaotvoriť mapu
Kraj: Trenčiansky
Web: http://www.nspilava.sk
E-mail: sekretariat@nspilava.sknapísať email
Telefón: 042 4465 444
Celkové hodnotenie: nehodnotené     počet hodnotení: 0
additional_image1
additional_image2
additional_image3

Koncepcia ODCH: poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami viacerých chronických chorôb, ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie, ale vyžaduje liečbu, rehabilitáciu, ošetrovanie a nácvik bežných denných činností. Charakter oddelenia má základ v koncepcii geriatrie, čo poukazuje na špecifickosť odboru a komplexnosť prístupu k pacientom. Vyžaduje osobitý typ starostlivosti ošetrujúceho personálu, jeho humánny prístup s rešpektovaním individuálnych somatických a psychických osobitostí pacienta, prevažne geriatrického veku. Prístrojové vybavenie oddelenia zodpovedá danému štandardu.
Cieľom ODCH: dosiahnutie čo najvyššej aktivity pacienta, jeho funkčnej zdatnosti, sebestačnosti a nezávislosti od okolia. Prispievanie k zlepšeniu a udržaniu kvality života. Pacientom v terminálnom štádiu ochorenia zabezpečiť citlivé a dôstojné posledné chvíle a zaopatrenie.
Obsah starostlivosti: Hygienický režim, zaistenie potrieb a dôstojnosti chorého, vrátane výživy (kŕmenie, enterálna, parenterálna výživa), starostlivosť o vyprázdňovanie, aktivizácia pacientov, vrátane vertikalizácie, nácviku chôdze a ostatných aktivít denného života. Rehabilitácia fatických porúch, antidekubitárny režim, preväzy, ošetrenie dekubitov a vredov predkolenia, podávanie liekov, infúzií, sledovanie základných fyziologických funkcií, odbery biologického materiálu, zvýšený dohľad na psychiatricky chorých pacientov, zvládanie nepokoja a sledovaie ich psychického stavu, ošetrovanie stómií, drénov, kanýl. Oxygenoterapia. Spolupráca s rodinou, sociálnymi službami. Ošetrovateľské poradenstvo.
Príjem: pacienti sa príjmajú na základe odporučenia praktického lekára pre dospelých, doporučenia geriatra, alebo sú na oddelenie poukázaní iným odborným lekárom, preložení z iného lôžkového oddelenia.

 

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk