Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Oddelenie dlhodobo chorých, NsP Svätého Lukáša, Galanta
A
main_image
Adresa: Hodská 373/38, 924 22 Galantaotvoriť mapu
Kraj: Trnavský
Web: http://www.nemocnica-galanta.sk
E-mail: nspga@nemocnica-galanta.sknapísať email
Telefón: 031 78 33 111
Celkové hodnotenie: nehodnotené     počet hodnotení: 0
additional_image1
additional_image2
additional_image3

Zdravotná starostlivosť o pacientov s chronickými ochoreniami alebo pomalým priebehom uzdravovacieho procesu na doliečovacom oddelení. Prvé zdravotnícke zariadenie - špitál sa spomína v súpise domov z roku 1729, keď v dome č. 12 patriacemu Čomošovcom bol zriadený špitál pre prestárlych a nemajetných obyvateľov. V súpise z roku 1828 bol uvedený medzi remeselníkmi človek, ktorý bol označený ako „DIPLOMATICUS CHIRURGICUS" - zrejme felčiar.
Povinnosť miest starať sa o verejné zdravotníctvo predpisoval až zákon po r. 1848. V roku 1876 boli v Galante traja a v roku 1884 piati lekári. Správy o existencii nemocnice sa zachovali z rokov 1872 -1880. Infekčná nemocnica bola zriadená v roku 1912.
Lekáreň v Galante bola už začiatkom 60-tych rokov 19. storočia. Po vzniku ČSR v roku 1918 sa charakter zdravotníctva v meste nezmenil. Zdravotníctvo bolo na veľmi nízkej úrovni. Služby súkromných lekárov boli veľmi drahé, taktiež bolo málo pôrodných asistentiek a v tomto období bola veľká dojčenská úmrtnosť. Významnejšie poslanie mal Červený kríž, ale jeho činnosť mala skôr dobročinný charakter. Na jeseň v roku 1944 bola v budove bývalej rímskokatolíckej ľudovej školy, v kaštieli a v kancelárii Okresného slúžneho úradu umiestnená vojenská nemocnica. Aj po roku 1945 zostalo zdravotníctvo na tej istej úrovni. O zdravie občanov Galanty sa starali traja lekári, dvaja zubári, jeden ženský lekár a dve pôrodné asistentky.
Zvrat nastal až 1. januára 1948, keď bol zriadený OÚNZ. Vtedy už zdravotníctvo začalo byť ako tak organizované. Do začiatku 60-tych rokov neexistovalo v okrese Galanta žiadne nemocničné zariadenie. Pre pacientov z toho to regiónu slúžili nemocnice v Bratislave, Trnave a neskôr v Dunajskej Strede.
K 1. januáru 1962 bolo odovzdané do užívania interné oddelenie so 42 lôžkami, kde okrem spoločných vyšetrovacích zložiek sa zriadili aj základné odborné ambulancie.
V roku 1972 bola do užívania odovzdaná nová poliklinika, rozšírilo sa interné oddelenie na 60 postelí pre pacientov galantského regiónu.
Základný kameň novej NsP bol položený 24. júna 1966. Výstavba nemocnice sa začala v roku 1969, posledná časť komplexu bola odovzdaná do užívania 1. septembra 1983. Nemocnica mala v čase odovzdania 645 lôžok s týmito oddeleniami:

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk