Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
A
main_image
Adresa: Stráňany 0, 07101 Michalovceotvoriť mapu
Kraj: Košický
Web: http://www.pnmi.sk/
E-mail: sekretariat@pnmi.sknapísať email
Telefón: 056/6425482
Celkové hodnotenie: nehodnotené     počet hodnotení: 0

Úlohou domova sociálnych služieb je poskytovať komplexnú starostlivosť klientom s diagnózou schizofrénia s ohľadom na ich individuálne potreby a stupeň odkázanosti. Klienti umiestnení v DSS musia spĺňať podmienky stanovené zákonom o sociálnych službách. Kapacita DSS je 25 klientov. Prevádzka je spolufinancovaná z rozpočtu VÚC Košice.

 

 

Domov sociálnych služieb metodicky vedie vedúci sociálny pracovník, ktorý je zodpovedný za plánovanie a realizáciu socio-terapeutických činností. Vedúca sestra domova sociálnych služieb je zodpovedná za kvalitu a úroveň poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti.

 

 

Počas celého roka sa s klientmi pracuje na základe socioterapeutických plánov, so zameraním na riešenie problémov a deficitov jednotlivca. Súčasťou denných aktivít sú činnosti zamerané na socioterapeutické aktivity, resocializačné činnosti, ergoterapeutické a voľnočasové aktivity. V programoch pre klientov boli realizované činnosti v športovej aj záujmovej oblasti (futbal, basketbal, volejbal, tenis, stolný tenis, knižnica, skleník). Klienti pravidelne navštevujú výstavy umeleckej tvorby umelcov z okolia aj zo zahraničia a podujatia organizované mestskou knižnicou, mestkým kultúrnym strediskom a múzeom v Michalovciach.

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk