Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Domov dôchodcov, rozpočtová organizácia
A
main_image
Adresa: Brezová 32, Spišská Nová Ves, okr. Spišská Nová Ves, 05201otvoriť mapu
Kraj: Košický
Web: http://www.ddsnv.sk/
E-mail: domovdochodcov@ddsnv.sknapísať email
Telefón: 053 / 4177 211
Celkové hodnotenie: nehodnotené     počet hodnotení: 0
additional_image1
additional_image2
additional_image3

Domov dôchodcov je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves, ktorá poskytuje sociálne služby pre odkázaných občanov v seniorskom veku v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. a VZN mesta SNV č. 1/2012 v nasledujúcej štruktúre:

  • Domov dôchodcov - zariadenie pre seniorov, Brezová ul. 32 - pobyt na dobu neurčitú, kapacita 175 miest ,
  • Zariadenie opatrovateľskej služby, Slovenská ul. 30 - pobyt na dobu určitú, kapacita 18 miest,
  • Opatrovateľská služba v teréne - zabezpečuje opatrovateľskú službu  v domácnostiach obyvateľov mesta Spišská Nová Ves v súčasnosti pre cca 120 klientov,
  • Zabezpečenie stravovania pre seniorov - podávaním jedál, resp. výdajom jedál do obedárov ako aj rozvoz stravy do domácností.
Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk