Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
DSS sv. Michala, n. o.
A
main_image
Adresa: Brezová 419 Závodotvoriť mapu
Kraj: Bratislavský
Web: obeczavod.sk
E-mail: riaditel.dss.zavod@gmail.comnapísať email
Telefón: 0346572341
Celkové hodnotenie: nehodnotené     počet hodnotení: 0
additional_image1
additional_image2
additional_image3

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SV. MICHALA

Vo februári 2014 sa v obci Závod podarilo otvoriť sociálne zariadenie pre seniorov – Domov sociálnych služieb sv. Michala. Obec Závod na tento účel využila budovu bývalej materskej školy, kde tieto vnútorné priestory svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovala. Podarilo sa pripraviť 5 izieb pre klientov (štyri trojlôžkové, jedna dvojlôžková), nové toalety, priestory pre personál, spoločenskú miestnosť, prípravovňu a výdajňu stravy a skladové priestory. Podarilo sa nám získať dotáciu od BSK vo výške 5 000,- Eur na vybavenie priestorov a 2 500,- Eur na kúpu sprchovacieho lehátka od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Za účelom prevádzkovania tohto zariadenia obec založila neziskovú organizáciu. Požiadali sme o pomoc aj občanov obce. No aj napriek tomu je stále potrebné získať pre tento verejnoprospešný projekt sponzorov. Štátne zariadenia tohto typu sú preplnené a súkromné sú pre mnohých seniorov cenovo nedostupné. Obec má zo zákona povinnosť v prípade požiadavky občana, mu zabezpečiť sociálnu starostlivosť, či už formou opatrovateľskej služby v jeho domácom prostredí alebo umiestnením do zariadenia. Chceme občanom nášho regiónu zabezpečiť dôstojnú a dostatočnú opateru a vytvoriť im príjemné prostredie pre život. Po zabehnutí zariadenia ho chceme využívať aj ako denný stacionár, organizovať rôzne podujatia pre seniorov a zapájať ich do zaujímavých aktivít v jeseni ich života.

V súčasnosti sa navýšil počet ubytovacích priestorov na 18 miest ( štyri trojposteľové a tri dvojposteľové izby). Zvýšili sme i počet personálu pre skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb. Na dennej zmene sa o prijímateľov sociálnej služby stará zdravotná sestra a dve opatrovateľky. Počas dňa máme prítomného i všeobecného zmluvného lekára. Počas dňa sa snažíme vyplniť voľný čas rôznymi aktivitami. Naše zariadenie sa zúčastnilo i viacero kultúrnych, spoločenských i športových akcií v iných zariadeniach.

V septembri nás čaká výmena strechy, ktorá sa javí ako havarijný stav. Do budúcna by sme chceli tiež vymeniť okná i obnoviť fasádu. Tiež chceme dokončiť oplotenie areálu a dobudovať park v areáli DSS. Sme nové zariadenie a všetko sa nedá urobiť rýchlo a hlavne všetko súvisí aj od financií. Verím, že spoločnými silami a s pomocou obce sa nám i tento zámer podarí naplniť. Svojím úsilím a prístupom sa snaží celý personál vybudovať dobré meno nášho zariadenia.

                                                                                           Mgr. Hlavatý Emil

                                                                                           Riaditeľ DSS

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk