Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety , rozpočtová organizácia
A
main_image
Adresa: Hlavná 87, Moldava nad Bodvou, okr. Košice - okolie, 04501otvoriť mapu
Kraj: Košický
Web: http://www.ddmoldava.sk
E-mail: ddmoldava@stonline.sknapísať email
Telefón: 0554603637
Celkové hodnotenie: nehodnotené     počet hodnotení: 0
additional_image1
additional_image2
additional_image3

Podľa ustanovenia zákona SNR č. 543/90 Zb. z. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MPSV SSR č. 151/88 Zb. z. v znení neskorších predpisov, podľa § 130, zriadil Okresný úrad Košice - vidiek dňa 01.12.1992 Zariadenie opatrovateľskej služby na dlhodobý pobyt starých občanov, bez právnej subjektivity, ako príspevková organizáciu so svojím rozpočtom, ktorá bola súčasťou rozpočtu Obvodného úradu Moldava nad Bodvou. Kapacita zariadenia bola 21 miest. Štatutárnym orgánom zariadenia bol prednosta Obvodného úradu Moldava nad Bodvou. Zariadenie opatrovateľskej služby viedla vedúca zariadenia na základe výberového konania Anna Danková. Zariadenie opatrovateľskej služby na dlhodobý pobyt starých občanov bolo určené na bývanie občanov odkázaných na poskytovanie opatrovateľskej služby a tých starých občanov, u ktorých možno odôvodnene predpoklada, že ju budú potrebovať so zreteľom na postupné strácanie sebestačnosti a zhoršovanie zdravotného stavu. 

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk