Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Zariadenie pre seniorov Prievidza
A
main_image
Adresa: J. Okáľa 6, 971 01 Prievidzaotvoriť mapu
Kraj: Trenčiansky
Web: http://www.zps-prievidza.sk/
E-mail: zps@mail.telekom.sknapísať email
Telefón: 046/51993215
Celkové hodnotenie: nehodnotené     počet hodnotení: 0
additional_image1
additional_image2
additional_image3

V tomto stredisku sa poskytuje 24 hodinová starostlivosť. Klientom je poskytovaná celoročná pobytová služba. Počet klientov k 01.11.2010: 159. Zariadenie je rozdelené na 4 obytné bloky a hospodársku budovu. Ubytovanie je poskytované v jedno-lôžkových a dvojlôžkových izbách s príslušenstvom. V hospodárskej budove sa nachádza vrátnica, stravovacia prevádzka ( pozostávajúca z kuchyne a jedálne), práčovňa, sklad čistého prádla, spoločenské miestnosti, rehabilitácia, ambulantná časť, sociálne oddelenie, riaditeľstvo, ekonomické a personálne oddelenie. 
V Zariadení pre seniorov Prievidza sa poskytuje prijímateĺom sociálnej služby stravovanie. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy v stravovacej prevádzke zariadenia. Poskytuje sa v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, ktorým sa stravovanie poskytuje. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata obed, olovrant, večera. Pri diéte diabetickej, bielko-vinovej, výživnej a špeciálnych diétach sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera. Diétna strava sa poskytuje 
na základe odporúčania ošetrujúceho odborného lekára.

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk