Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Zariadenia pre Seniorov
mapa

Zoradiť podľa: Najnovšie Hodnotenia Obsadenosti A-Z Z-A

Kraj: Banskobystricky

Nájdených: 48

Domov seniorov Vitalita je prevádzkovaný pre Vaše aktívne prežitie zrelého veku so zameraním na udržiavanie výbornej fyzickej aj psychickej kondície a snaží sa o aplikáciu moderných opatrovateľských metód s komplexným individuálnym prístupom. Okrem realizácie zákonom stanovených činností robíme všetko pre Váš rozvoj a Vašu integráciu do spoločenského diania s cieľom udržať čo najvyššiu kvalitu Vá

Kraj:Banskobystrický
Adresa:Banský Studenec 116
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Kraj:Banskobystrický
Adresa:Donovaly 777, 976 39 Donovaly
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Kraj:Banskobystrický
Adresa:Donovaly 777, 976 39 Donovaly
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Kraj:Banskobystrický
Adresa:980 33 Hajnáčka 246
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: rank čítať viac  >

Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna služba. Sociálna služba sa poskytuje na určitý alebo neurčitý čas. Kapacita zariadenia je 18 miest z toho 5 miest pre typ Zariadenie pre seniorov (Domov dôchodcov) a 13 pre typ Domov sociálnych služieb.

Kraj:Banskobystrický
Adresa:Valkovňa 9, 976 69
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov je situovaný v cetre mesta Hriňová, ktoré je obkolesené nádhernou prírodou Podpoľania.

Kraj:Banskobystrický
Adresa:Školská 1566 962 05 Hriňová
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Pobytovou formou sa poskytujú sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc iných osôb. Súčasťou poskytovaných služieb je ošetrovateľská starostlivosť, sociálne...

Kraj:Banskobystrický
Adresa:Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Diakonické centrum bola zriadená s cieľom poskytovať všeobecne prospešné služby pre všetkých, ktorí nevládzu alebo sa nemôžu postarať o seba, či o svojich blízkych.

Kraj:Banskobystrický
Adresa:980 44 Chanava č. 271
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Zriaďovateľom DSS LIBERTAS Lučenec je Banskobystrický samosprávny kraj, je to rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou poskytujúca služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zariadenie je svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet BBSK.

Kraj:Banskobystrický
Adresa:Tuhárske námestie č. 10, 984 01 Lučenec 2
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Zriaďovateľom nášho zariadenia je Obec Janova Lehota. Nachádza sa 15 km od okresného mesta Žiar nad Hronom.

Kraj:Banskobystrický
Adresa:Sládkovičova 10, 963 01 Krupina
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: rank čítať viac  >
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
   
Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk