Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Zariadenia pre Seniorov
mapa

Zoradiť podľa: Najnovšie Hodnotenia Obsadenosti A-Z Z-A

Kraj: Nitriansky

Nájdených: 40

Mesto Topoľčany zriadilo v zrekonštruovanej budove bývalej materskej školy na ulici Podjavorinskej nové zariadenie pre seniorov Komfort. Kapacita zariadenia je 51 lôžok. Zariadenie pre seniorov je určené hlavne pre osamelých...

Kraj:Nitriansky
Adresa:Podjavorinskej 2120, 955 01 Topoľčany
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Zariadenie pre seniorov je rozpočtová organizácia, zriaďovateľom je mesto Komárno. Zariadenie má kapacitu 144 obyvateľov. Vzchádzajúc z interného členenia, prevádzku majú zabezpečenú v pavilónoch A, B, C. "C" pavilón s počtom obyvateľov ýž je v...

Kraj:Nitriansky
Adresa:Špitálska 16, 945 05 Komárno
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

ZPS a DSS je nezisková organizácia. Zariadenie má vlastnú právnu subjektivitu a poskytuje sociálne služby zmysle § 35 a § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Kraj:Nitriansky
Adresa:Hlavná č. 63, 946 65 Vrbová nad Váhom
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

SENIOR GARDEN n.o. je nezisková organizácia, ktorá vznikla v r. 2010 a od apríla 2012 prevádzkuje zariadenie pre seniorov v obci Horná Seč v levickom okrese.

Kraj:Nitriansky
Adresa:Kostolná 81/51, 935 31 Horná Seč
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Zariadenie pre seniorov, ubytovanie, stravovanie, denná starostlivosť.

Kraj:Nitriansky
Adresa:Horné Obdokovce 395
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2011. Od 1.1.2012 prevádzkujeme kumulované zariadenie sociálnych služieb, ktorého súčasťou je Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb. Domov sociálnych služieb Pokoj a zdravie, n. o. sídli v malej obci Nitrianska Streda...

Kraj:Nitriansky
Adresa:Nitrianska Streda 294, 956 16 Nitrianska Streda
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb pre dospelých Náruč je zariadenie poskytujúce a zabezpečujúce sociálne služby pre dospelých, v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, a to pobytovou (celoročnou) formou ubytovania.

Kraj:Nitriansky
Adresa:Zváračská 19, 945 01 Komárno
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Nádej DD a DSS n.o. vznikol v roku 2002. V Domove dôchodcov a v Domove sociálnych služieb poskytujeme kompletné celoročné sociálne služby. Zabezpečujeme a poskytujeme zdravotnú starostlivosť...

Kraj:Nitriansky
Adresa:Sládkovičova 6 a Sládkovičova 21, Zlaté Moravce
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

DSS v Radošine sme zriadili v roku 1993. V súčasnosti máme 13 klientov – dospelých mužov so zdravotným (mentálnym, psychickým) postihnutím. Poskytujeme im: pomoc pri...

Kraj:Nitriansky
Adresa:Piešťanská 11/18, 956 05 Radošina
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

DSJ poskytuje v zmysle zákona o sociálnych službách sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku...

Kraj:Nitriansky
Adresa:Novozámocká 302, 951 12 Ivánka pri Nitre
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >
 
 
1 | 2 | 3 | 4
   
Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk