Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Zariadenia pre Seniorov
mapa

Zoradiť podľa: Najnovšie Hodnotenia Obsadenosti A-Z Z-A

Kraj:

Nájdených: 336

Kraj:Banskobystrický
Adresa:980 33 Hajnáčka 246
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: rank čítať viac  >

Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna služba. Sociálna služba sa poskytuje na určitý alebo neurčitý čas. Kapacita zariadenia je 18 miest z toho 5 miest pre typ Zariadenie pre seniorov (Domov dôchodcov) a 13 pre typ Domov sociálnych služieb.

Kraj:Banskobystrický
Adresa:Valkovňa 9, 976 69
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov je situovaný v cetre mesta Hriňová, ktoré je obkolesené nádhernou prírodou Podpoľania.

Kraj:Banskobystrický
Adresa:Školská 1566 962 05 Hriňová
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Pobytovou formou sa poskytujú sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc iných osôb. Súčasťou poskytovaných služieb je ošetrovateľská starostlivosť, sociálne...

Kraj:Banskobystrický
Adresa:Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Diakonické centrum bola zriadená s cieľom poskytovať všeobecne prospešné služby pre všetkých, ktorí nevládzu alebo sa nemôžu postarať o seba, či o svojich blízkych.

Kraj:Banskobystrický
Adresa:980 44 Chanava č. 271
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Zriaďovateľom DSS LIBERTAS Lučenec je Banskobystrický samosprávny kraj, je to rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou poskytujúca služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zariadenie je svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet BBSK.

Kraj:Banskobystrický
Adresa:Tuhárske námestie č. 10, 984 01 Lučenec 2
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Zriaďovateľom nášho zariadenia je Obec Janova Lehota. Nachádza sa 15 km od okresného mesta Žiar nad Hronom.

Kraj:Banskobystrický
Adresa:Sládkovičova 10, 963 01 Krupina
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: rank čítať viac  >

Celková kapacita zariadenia je 175 miest. Klientelu zariadenia tvoria prevažne starší občania, ktorí si nedokážu zabezpečiť základné nevyhnutné životné potreby a zdravotne znevýhodnení občania so špecifickými potrebami.

Kraj:Banskobystrický
Adresa:Úzka 49, 982 01 Tornaľa
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Budova DD a DSS sa skladá z troch poschodí, suterénu a podkrovia. V suteréne je kotolňa, práčovňa a miestnosť pre poskytovanie iných služieb ako je masér, pedikúra a kadernícke služby. Na prízemí sú administratívne miestnosti, jedáleň pre zamestnancov a kuchyňa s príslušenstvom.

Kraj:Banskobystrický
Adresa:Bakulíniho č. 905, 980 61 Tisovec
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Súčasný Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Krupine je zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Sociálne služby sú poskytované štandardným spôsobom pre 48 klientov,

Kraj:Banskobystrický
Adresa:ul.29.augusta 23 963 01 Krupina
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >
   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 18 | 26 | 34
   
Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk