Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Zariadenia pre Seniorov
mapa

Zoradiť podľa: Najnovšie Hodnotenia Obsadenosti A-Z Z-A

Kraj:

Nájdených: 336

Cieľová skupina je 16 prijímateľov sociálnej služby (ďalej len „klient“) s mentálnym, somatickým a aj senzorickým ťažkým zdravotným postihnutím, či klientov s psychiatrickými diagnózami a viacnásobným postihnutím.

Kraj:Trenčiansky
Adresa:Staničná 330 , 911 05 Trenčín
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Domov sociálnych služieb RIVIERA, n.o. vznikol ako odpoveď na situáciu, kedy pomoc, podpora a starostlivosť o ľudí starých, zdravotne, či sociálne odkázaných nie je dostačujúca, či už z hľadiska voľných...

Kraj:Trenčiansky
Adresa:Udiča 541, 018 01 Udiča
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Kraj:Trenčiansky
Adresa:ul. Lavičkova 10, 911 08 Trenčín
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Kraj:Trenčiansky
Adresa:SNP 632/89, 956 18 Bošany
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Kraj:Trenčiansky
Adresa:Nábrežie Ľ. Štúra 95, 956 18 Bošany
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Naše zariadenie je súkromné, zriadené neziskovou organizáciou. Sme zariadením rodinného typu a každý zamestnanec musí mať pozitívny postoj k poslednej etape ľudského života.

Kraj:Trenčiansky
Adresa:972 24 Diviacka Nová Ves 465
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Kraj:Trenčiansky
Adresa:Za záhradou č. 829, 913 21 Trenčianska Turná
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Naši klienti majú k dispozícii veľkú jedáleň, čajovňu – vybavenú televízorom, videom, knižnicou, spoločenskými hrami. Súčasťou zariadenia je aj krásna kaplnka, v ktorej sa každú nedeľu konajú bohoslužby.

Kraj:Trenčiansky
Adresa:018 03 Horná Mariková 37
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Kraj:Trenčiansky
Adresa:Dolná Súča č. 708, 913 32 Dolná Súča
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Kraj:Trenčiansky
Adresa:Hurbanova 12, 914 51 Trenčianske Teplice
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >
   
1 | 9 | 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34
   
Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk