Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Dôchodcovia o vianočný príspevok nemusia žiadať
Dátum pridania:

Dôležitá informácia pre poberateľov dôchodkov – o vianočný príspevok nemusia žiadať. Sociálna poisťovňa ho vyplatí bez písomnej žiadosti všetkým, ktorým vianočný príspevok patrí. To znamená poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, pozostalostného dôchodku, sociálneho dôchodku, ak spĺňajú ďalšie podmienky:
·    majú nárok na výplatu dôchodku za december 2014,
·    majú bydlisko na území Slovenskej republiky,
·    suma dôchodku/dôchodkov za december 2014 je najviac 494,40 eur.
Dôchodcovia, ktorým vianočný príspevok patrí, ho budú mať vyplatený spolu s decembrovým dôchodkom v obvyklom termíne a obvyklým spôsobom. Ak si teda dôchodok nechávajú zasielať na svoj bankový účet, Sociálna poisťovňa im takto vyplatí aj vianočný príspevok. Ak im dôchodok prichádza v hotovosti poštou, takto dostanú aj vianočný príspevok.
Zdroj: Socpoist
Zdroj obrázku: dreamstime.com/free

 

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk