Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Pre seniorov je najhoršia nečinnosť a izolovanosť
Dátum pridania:

Kardiológ G. Kamenský: Pre seniorov je najhoršia nečinnosť a izolovanosť
 

Vek, od ktorého môžeme človeka označiť za starého, oficiálne neexistuje, je to pojem relatívny. Kedysi sa staroba spájala s odchodom do dôchodku, mnohí ju ľuďom prisudzujú vo veku nad 75 rokov.

Ako konštatoval dnes na tlačovej besede s názvom Staroba nie je choroba doc. MUDr. Gabriel Kamenský – hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor kardiológia, ani ľudia, ani veda sa nevedia zhodnúť na tom, kedy sa začína staroba, sú na to rôzne pohľady. Podľa Eurostatu je to vek od 65 rokov.

"Aj Slovensko podobne ako iné európske krajiny má problém so starnutím populácie. Tento trend naberá čoraz globálnejší rozmer. Priemerný vek obyvateľov SR v roku 2012 dosiahol hodnotu 39,3 roka, vtedy sa narodilo 55.535 detí, čo je o 5278 menej ako rok predtým. Za 50 rokov – v období od roku 1960 do roku 2010 – populácia na Slovensku zostarla o 10 rokov, dnes máme o 10 percent menej detí ako pred 50 rokmi," uviedol Kamenský a dodal, že dnes máme v SR 1,3 milióna dôchodcov. Muži sa dožívajú zhruba o 10 rokov menej ako ženy, aj v SR je oveľa viac vdov ako vdovcov. Mnohí seniori sa sťažujú na to, že ich výrazne obmedzujú zdravotné problémy. Za najhoršie pre seniorov doc. Kamenský označil nečinnosť a sociálnu izolovanosť, naopak, potrebné sú primerané aktivity, pohyb a kontakty s ľuďmi. U starších ľudí sa často vyskytujú pocity smútku, úzkosti a depresie. Až tretina obyvateľov Európy nad 50 rokov veku žije sama.

Na tlačovej besede prezentovali prístroj ELA, ktorý môže významne pomôcť starším a osamelým ľuďom zlepšiť kvalitu sociálnej a zdravotnej starostlivosti a zároveň podporiť presun tejto starostlivosti z centralizovaných zariadení do domáceho prostredia. Vývojár mobilného asistenta ELA a spoluzakladateľ vedeckovýskumného tímu v Českej republike Radek Fiala novinárov informoval, že prístroj ELA má špičkovú technológiu, vďaka ktorej môže ľuďom poskytnúť pocit istoty a bezpečia a chrániť ich život. Prístroj je prepojený s nepretržitým pultom pomoci, ktorý v prípade potreby kontaktuje rodinu, resp. volá záchrannú službu, detekuje dlhodobú nehybnosť človeka, či človek ráno vstal, či má nejaké problémy. Seniori tento prístroj nosia zavesený na krku alebo na opasku, vždy na rovnakom mieste. V prípade, že majú nejaký problém, netreba vytáčať čísla, stačí stlačiť jeden gombík, čo aktivuje celý systém.

Prístroj ELA sa na českom trhu po prvý raz objavil pred vyše tromi rokmi a dnes dáva pocit istoty už 300 ľuďom, 77 percent užívateľov je starších ako 75 rokov. Používajú ho však aj ľudia, ktorí majú menej ako 50 rokov. Primárne je určený pre starších, dlhodobo chorých alebo ľudí s postihnutím. Pomáha prekonávať osamelosť poskytovaním rôznych sociálnych služieb ako napríklad ranný budíček, ktorý užívateľa zobudí a prihovorí sa mu, pripomína užívateľovi, že je potrebné, aby si vzal lieky, nezabudol piť tekutiny, pripomína sviatky, zmenu času a pod.

O skúsenostiach s prístrojom ELA informovali na stretnutí viacerí jeho užívatelia. Zástupcovia neziskovej organizácie Zicherka oboznámili prítomných s poskytovaním sociálnych služieb a poradenskej starostlivosti pre seniorov, ľudí dlhodobo chorých, sociálne či zdravotne znevýhodnených, hovorili aj o svojich vzdelávacích aktivitách.

 

Zdroj: tasr.sk 

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk