Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Sociálna poisťovňa zvýši starobné dôchodky automaticky
Dátum pridania:

Dôchodcovia budú písomne informovaní Od 1. januára 2015 už nebude zvýšenie starobného dôchodku za obdobie získané po jeho priznaní podmienené zánikom dôchodkového poistenia, čo znamená, že poisťovňa zvýši dôchodky aj vtedy, ak dôchodkové poistenie trvá, teda starobný dôchodca naďalej pracuje napr. ako zamestnanec, dohodár, či SZČO s povinným dôchodkovým poistením.  Zavádza to novela zákona o sociálnom poistení, ktorú v stredu (15.10.) schválila Národná rada SR. O koľko sa dôchodok zvýši, určí Sociálna poisťovňa na základe údajov oznámených zamestnávateľom v mesačnom výkaze poistného v lehote najneskôr do 31. marca 2015. O zvýšení starobného dôchodku bude dôchodcov informovať písomným rozhodnutím. Raz do roka možno požiadať o zvýšenie. 
Doterajšia možnosť raz do roka žiadať o zvýšenie starobného dôchodku po zániku dôchodkového poistenia zostáva zachovaná. Platí to aj pre tých starobných dôchodcov, ktorí činnosť, z ktorej boli dôchodkovo poistení, ukončili pred 31. decembrom 2014, no o zvýšenie svojho dôchodku doteraz nepožiadali.  Zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú starobného dôchodcu, ktorého povinné dôchodkové poistenie vzniklo pred 1. augustom 2006 a trvá bez prerušenia do 31. decembra 2014, vznikne povinnosť predložiť pobočke Sociálnej poisťovne do 31. januára 2015 evidenčné listy dôchodkového poistenia za obdobie pred 1. augustom 2006.

Toto platí len vtedy, ak takýto evidenčný list dôchodkového poistenia už raz zamestnávateľ nepredložil.
  

 

Zdroj: TASR Foto: TASR

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk