Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Zdravé starnutie
Dátum pridania:

Začnime  s optimizmom !
Potešenie a radosť dávajú životu úplne iný rozmer. Optimizmus pomáha a dodáva energiu. To je podmienka šťastného života, ale je to i podmienka úspešnej liečby v prípade ochorenia. Optimizmus pomáha prekonávať mnohé ťažkosti a prekážky. Optimistický človek verí v úspech a dobrý výsledok.


Optimizmus je tesne spojený so smiechom.
Smiech, humor a dobrá nálada predlžujú život. Smiech podporuje vylučovanie hormónov šťastia, posilňuje imunitný systém, brzdí tvorbu stresových hormónov. Smiech je nákazlivý, prenáša sa na okolie. Veselý človek prináša dobrú náladu. Býva výborný spoločník, v spoločnosti je vítaný a obľúbený. Taký človek určite nebýva sám a nežije v izolácii. Zostaňme ešte pri izolácii. Nie je väčšou pohromou pre starého človeka ako to, keď sa dostáva do izolácie. Izolácia od okolia, od ľudí a od vonkajších podnetov býva pre starého človeka často vstupenkou do problémov a ťažkostí.


Staroba je obdobie bilancovania. Je to obdobie zamýšľania nad zmyslom života.
Základnou potrebou človeka je naplnený život spojený s pocitom vnútornej spokojnosti a ľudskej dôstojnosti. S tým súvisí spôsob myslenia, emocionálne prežívanie a vnútorná rovnováha. To sú tiež významné predpoklady pre zdravý život v starobe. Starý človek by mal mať už dosť rozumu a skúseností, aby sa vyhýbal zbytočným stresom. Mal by sa vyhýbať  konfliktom a záťažovým situáciám. Mal by sa vyhýbať negativistom, ktorí vyčíňajú v jeho okolí. Od nich nič dobré nehrozí. Len prázdne reči a katastrofické scenáre. To ešte nikoho neposunulo dopredu. To ešte nikomu neprinieslo optimizmus  pocit spokojnosti. Naopak, len škodlivý účinok a blbá nálada. Ten, kto sa správne stravuje,. Ten, kto má dostatok spánku a pohybu.Vyhýba sa stresom a rôznym škodlivým civilizačným vplyvom, ten má všetky predpoklady pre dobré duševné zdravie.


Teraz jedna dôležitá vec. Pamäť!
Pre človeka nanajvýš potrebná a nevyhnutná hodnota. Staroba je obdobie, kedy často dochádza k zhoršovaniu až strate pamäti. S tým je spojená postupná degradácia osobnosti, strata kvality života a postupná odkázanosť na pomoc okolia. Preto je potrebné stále trénovať pamäť čítaním a štúdiom, získavaním nových poznatkov a vedomostí. S tým súvisí  sledovanie života naokolo, sledovanie súčasného diania doma, v spoločnosti i vo svete. Hľadať podnety, znamená rozmýšľať.

Rozmýšľať znamená trénovať pamäť.
S tréningom mozgu a pamäti súvisí i rozvíjanie komunikácie s okolím.Komunikácia s ľuďmi je veľmi dôležitá. Udržuje starého človeka v duševnej kondícii, stimuluje ho k rozmýšľaniu a pohotovosti. Motivuje ho k sledovaniu a získavaniu nových poznatkov a vedomostí, neumožňuje mu stagnovať. Komunikácia s rodinou, priateľmi, známymi  a susedmi je pre starého človeka základným predpokladom pre udržanie  v dobrej duševnej kondícii. Starý človek by mal sledovať aktuálne informácie, lúštiť krížovky a rébusy. Ma by sa venovať sa hrám, ktoré cibria mozog a pamäť. Mal by sa vyhýbať nude a pocitom prázdnoty. Prekonávať  pohodlie a byť aktívny. Vo všetkých smeroch. Duševne a fyzicky. Nemal by sa vyhýbať spoločnosti a kultúrnym podujatiam. Návšteva divadla, alebo výstavy by mala byť súčasťou časového harmonogramu! Prináša veľa pozitívnych podnetov a príjemných pocitov a zážitkov. A tie starý človek potrebuje.

 

Zdroj: Stromzdravia
Zdroj obrázku: dreamstime.com/free

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk