Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Denné stacionárne pre seniorov
mapa

Zoradiť podľa: Najnovšie Hodnotenia Obsadenosti A-Z Z-A

Kraj: Banskobystricky

Nájdených: 9

Kraj:Banskobystrický
Adresa:Kraskova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Kraj:Banskobystrický
Adresa:Veľká Čalomija 76, 991 09 Veľká Čalomija
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Kraj:Banskobystrický
Adresa:Opatovská Nová Ves č. 204 991 07 Slovenské Ďarmoty
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Denný stacionár (podľa § 40 zákona č. 448/2008) Pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Kraj:Banskobystrický
Adresa:Pionierska 12 962 31 Sliač
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

V Dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Kraj:Banskobystrický
Adresa:Na Uhlisku 1, 974 01 Banská Bystrica
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

MARGARÉTKA DS je denný stacionár pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a sú odkázaní na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Kraj:Banskobystrický
Adresa:L. Svobodu 14/41, Banská Štiavnica, 969 01, 966 04
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Celková kapacita zariadenia je 21 klientov. V zariadení sú v súčasnosti poskytované 3 druhy sociálnych služieb: Zariadenie podporovaného bývania/ZPB/ 3 klientom formou celoročného pobytu, Domova sociálnych služieb / DSS/ 17 klientom formou celoročného pobytu a 1 klient dochádza na Denný stacionár ambulantnou formou.

Kraj:Banskobystrický
Adresa:Priechod č. 283, 976 11 Selce
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Denné centrum je zariadenie pre mladých zdravotne znevýhodnených ľudí, prevažnú väčšinu našich klientov tvoria odchovanci DSS Hrabiny, ktorý do centra denne dochádzajú z mesta alebo jeho blízkeho okolia.

Kraj:Banskobystrický
Adresa:Cintroínska 20 968 01 Nová Baňa
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Centrum sociálnych služieb KA v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách poskytuje sociálnu službu v rámci denného stacionára, ktorý je umiestnený na prízemí budovy na Sládkovičovej 39 (vedľa amfiteátra oproti múzeu).

Kraj:Banskobystrický
Adresa:Denný stacionár, Sládkovičova 39 963 01 Krupina
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >
Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk