Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Doliečovacie oddelenie, Nemocnica Topoľčany
A
main_image
Adresa: Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitraotvoriť mapu
Kraj: Nitriansky
Web: http://nsptopolcany.sk
E-mail: nsp@nsptopolcany.sknapísať email
Telefón: 038 / 535 11 11
Celkové hodnotenie: nehodnotené     počet hodnotení: 0

Doliečovacie oddelenie je začlenené zdravotnícke zariadenie Nemocnice s poliklinikami n.o. Topoľčany Slúži na riešenie plynulého prechodu z nemocnice do domáceho prostredia.
Doliečovacie oddelenie – sa nachádza na 2.poschodí LP 180. V súčasnosti má k dispozícii 18 lôžok.
Doliečovacie oddelenie je začlenené zdravotnícke zariadenie Nemocnice s poliklinikami n.o. Topoľčany Slúži na riešenie plynulého prechodu z nemocnice do domáceho prostredia. Nosnou súčasťou činnosti je doliečovanie, ošetrovanie a rehabilitácia chorých s dlhšie trvajúcimi ochoreniami, akútne zhoršenými, u ktorých je určená diagnóza a liečebný plán. Na oddelenie sú prijímaní dospelí pacienti bez obmedzenia veku, len ako následná hospitalizácia po preložení z iného oddelenia
Cieľom pracoviska je v rámci rekonvalescencie
    upraviť zdravotný stav pacienta tak, aby mohol byť prepustený v uspokojivom stave, aby bol sebestačný a samostatný
    oddialenie potreby starostlivosti inou osobou
    event. zdravotné postihnutie akceptovať a naučiť sa s ním žiť
    zmiernenie dôsledkov chronických ochorení uplatnením sekundárnej a terciárnej prevencie
    zlepšenie kvality života
    rozvíjanie podpory zdravia a výchova k podpore zdravia
    zmiernenie dopadu starostlivosti u zdravotne postihnutých a ich opatrovateľov
Indikácie hospitalizácií
    stavy po operačných výkonoch (včetne operácií na tráviacom trakte za účelom realimentácie),ev. i stavy po úrazoch
    stavy po cievnych mozg. príhodách s nutnosťou základnej rehabilitácie
    chronické ochorenia kĺbov a chrbtice zápal. a degeneratív. pôvodu ( po pádoch a zhoršení pohyblivosti)
    srdcové a cievne ochorenia: Obliterujúce ochorenie ciev. systému, žilové trombózy po odznení akútneho štádia za účelom dlhodobej medikamentóznej liečby
    niektoré chronické endokrinopathie (napr. diabetes mellitus, poruchy látkovej premeny a výživy)
    choroby štítnej žľazy: hyper-hypofunkcie, pokiaľ vyžadujú dlhodobejší režim a medikamentóznu liečbu a neuvažuje sa o chirurgickej liečbe
    chron. ochorenia tráviaceho traktu, cirhózy pečene, chr. zápaly žlč. ciest, dironické pankreatitídy, zhoršenie peptických vredov, chr.gastritíd, stavy po rozsiahlejších operáciách vyžadujúcich si dlhšie diet.opatrenia a medikamentóznu liečbu.
    chron. nefropathie
    iné ochorenia alebo preklady z iných oddelení, keď pokračujúcou intenzívnou liečbou a rehabilitáciou možno očakávať zlepšenie zdravot.stavu pacienta.

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk