Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
A
main_image
Adresa: Malacká cesta 63 , 902 18 Pezinokotvoriť mapu
Kraj: Bratislavský
Web: http://www.pnpp.sk
E-mail: sekretariat@pnpp.sknapísať email
Telefón: 033 648 23 63
Celkové hodnotenie: nehodnotené     počet hodnotení: 0
additional_image1
additional_image2
additional_image3

Komplexná zdravotnícka starostlivosť s dôrazom na špecializovanú starostlivosť pacientom s psychickými chorobami a poruchami a liečba závislostí u dospelých i mladistvých od 16. roku života. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela bola zriadená MZ SR pod číslom 03472-21/2006-SP podľa ustanovenia § 21 ods. 5 písm. b) zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako štátna príspevková organizácia s právnou subjektivitou s účinnosťou od 1.marca 2006
Základným poslaním nemocnice je poskytovanie špecializovanej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti (diagnostika, liečba, rehabilitácia, resocializácia a dispenzárna starostlivosť) pacientom s psychiatrickými ochoreniami a poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti osobám závislým od psychoaktívnych látok. Okrem toho poskytuje komplexnú ústavnú psychiatrickú starostlivosť pacientom so súdne nariadenou ochrannou psychiatrickou, protitoxikomanickou, protialkoholickou a sexuologickou liečbou.
V spolupráci so strednými a vysokými školami, odbornými spoločnosťami a komorami zabezpečuje ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Kliniky vykonávajú pedagogickú činnosť a odbornú prax pre poslucháčov SZU, FZaSP TU, FiFUK a PedFUK;  nemocnica ako akreditované pracovisko SPS poskytuje prax pre získanie certifikácie v psychoterapii. Participuje na vedecko-výskumnej  činnosti v oblasti klinického skúšania liekov. Spolupracuje s Ligou za duševné zdravie a pôsobí ako informačný bod Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela je jediným psychiatrickým lôžkovým pracoviskom na Slovensku, ktoré vykonáva ústavnú súdnopsychiatrickú znaleckú expertízu ako znalecká organizácia. V roku 2014 si nemocnica pripomína 90. výročie svojho vzniku.

 

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk