Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Nemocnice
mapa

Zoradiť podľa: Najnovšie Hodnotenia Obsadenosti A-Z Z-A

Kraj:

Nájdených: 39

Železničná nemocnica a poliklinika v Bratislave ponúka záujemcom a tiež ich opatrovateľom pobyt na doliečenie na ktoromkoľvek z lôžkových oddelení nemocnice. Ponúkame Vám krátkodobú lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť, pri ktorej nie je potrebná jednoznačná zdravotná indikácia.

Kraj:Bratislavský
Adresa:Šancová 110, 831 04 Bratislava
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o. poskytuje základnú a odbornú ambulantnú i ústavnú starostlivosť predovšetkým starším a chronicky chorým osobám v rámci Košického regiónu v rozsahu všeobecného lekárstva, geriatrie, vnútorného lekárstva, diabetológie a rehabilitácie.

Kraj:Košický
Adresa:Strojárenská 13, 040 01 Košice
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Východoslovenský onkologický ústav Košice vznikol 1.7.2003 a dňa 20.2.2006 sa transformoval na akciovú spoločnosť s názvom Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Jeho poslaním je predovšetkým poskytovať komplexnú ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť pacientom s onkologickým ochorením – diagnostika, liečba a dispenzárna starostlivosť o onkologických pacientov.

Kraj:Košický
Adresa:Rastislavova č.43, 041 91 Košice
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť. Chirurgia, interné, oddelenie dlhodobo chorých, fyziatria, balneológia, rehabilitácie, rádiológia, oddelenie akútnej a intenzívnej medicíny. Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Milosrdní bratia poskytuje zdravotnícke a sociálne služby už skoro 500 rokov.

Kraj:Bratislavský
Adresa:Nám.SNP 10, 814 65 Bratislava
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Z hľadiska prevádzky tvorí Doliečovacie oddelenie a geriatrická JIS jeden komplex aj jeden primariát. Ide o dve ošetrovacie jednotky. JIS bola založená ako samostatné oddelenie (OIS) v r. 1974. Bolo prvým pracoviskom vo vtedajšom Československu, ktoré riešilo samostatne manažment pacientov s respiračnou insuficienciou.

Kraj:Bratislavský
Adresa:Krajínska 91, 821 06 Bratislava
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Nemocnica so zameraním na pacientov s problémami oporno-pohybovej sústavy. Liečba zdravotných problémov vyplývajúcich z vrodených a získaných porúch pohybového aparátu.

Kraj:Bratislavský
Adresa:Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava-Ružinov
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Sanatórium Dr. Guhra n.o. v Tatranskej Polianke - vzniklo v r. 2003 transformáciou z Wolkerovho odborného liečebného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecno-prospešné služby. Sanatórium sa tak po desaťročiach vrátilo k pôvodnému názvu podľa mena priekopníka klimatoterapie v Tatranskej Polianke,Dr. Michala Guhra.

Kraj:Žilinský
Adresa:059 82 Tatranská Polianka
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Regionálna nemocnica Sobrance, n. o., Sobrance - poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so špecializáciami vnútorné lekárstvo, JIS jednotka intenzívnej starostlivosti, interná, doliečovacie, dlhodobo chorých, neurológia, pneumológia a ftizeológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

Kraj:Košický
Adresa:Mieru 12, 07301 Sobrance
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Komplexná zdravotnícka starostlivosť s dôrazom na špecializovanú starostlivosť pacientom s psychickými chorobami a poruchami a liečba závislostí u dospelých i mladistvých od 16. roku života.

Kraj:Bratislavský
Adresa:Malacká cesta 63 , 902 18 Pezinok
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Úlohou domova sociálnych služieb je poskytovať komplexnú starostlivosť klientom s diagnózou schizofrénia s ohľadom na ich individuálne potreby a stupeň odkázanosti...

Kraj:Košický
Adresa:Stráňany 0, 07101 Michalovce
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >
 
 
1 | 2 | 3 | 4
   
Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk