Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Nemocnice
mapa

Zoradiť podľa: Najnovšie Hodnotenia Obsadenosti A-Z Z-A

Kraj:

Nájdených: 39

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špecializovaných klinikách a oddeleniach. Interné, chirurgia, ušno-nosno-krčné, gynekológia, pôrodnica, hematológia, transfuziológia, novorodenecké, klinika pre deti a dorast, funkčná diagnostika, klinická imunológia, centrálna sterilizácia, oddelenie dlhodobo chorých.

Kraj:Bratislavský
Adresa:Antolská 11, 851 07 Bratislava-Petržalka
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Zdravotná starostlivosť o pacientov preložených z iných oddelení, hospitalizácia pacientov vo veku nad 65 rokov s akútnymi ochoreniami. História Dňom víťazstva a porážkou Nemecka 9.mája 1945 sa v tomto okrese začína s lekárskou starostlivosťou. Do oblasti prichádza prvý lekár MUDr. Miron Pribula, ktorý ako mladý lekár sa púšťa do riešenia ťažkej a zložitej povojnovej zdravotnej situácie.

Kraj:Prešovský
Adresa:MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Doliečovacie oddelenie Doliečovacie oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivost pre chronicky chorých pacientov po preložení z akútnych lôžok Vranovskej nemocnice, prípadne iných zdravotníckych zariadení alebo pre pacientov s chronickými ochoreniami so zhoršeným zdravotným stavom po odporúčaní geriatra či onkológa.

Kraj:Košický
Adresa:M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Cieľom týchto stránok je prispievať k zvyšovaniu kvality našich služieb prostredníctvom pravidelného zásobovania širokej verejnosti informáciami v elektronickej forme. Vaše názory a pripomienky budú pre nás navigačným prostriedkom, ktorým nám budete dávať impulzy na zlepšovanie našich procesov a činností. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.

Kraj:Prešovský
Adresa:oddelenie dlhodobo chorých, FN J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Predchodcom michalovskej nemocnice bolo zariadenie zvané xenodóchia alebo hospitália. Bolo zriadené v roku 1773 grófom Sztárayom. V roku 1863 vznikla nadácia štyroch grófov na zriadenie nemocnice. Nadácia vytvorila komisiu, ktorá sa zaoberala praktickými otázkami prípravy vzniku nemocnice.

Kraj:Prešovský
Adresa:Doliečovacie oddelenie, NsP Štefana Kukuru v Michalovciach, n.o. Špitálska 2, 071 01 Michalovce
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Základné informácie o nemocnici Základný kameň bol položený 9. mája 1952. 9. mája 1957 je oficiálne otvorená NsP Považská Bystrica, s počtom postelí 307. V r. 1960 dochádza k územnej reorganizácii okresov. Zlúčením okresu: Ilava, Púchov, Považská Bystrica, vznikol nový okres Považská Bystrica s následnou reorganizáciou zdravotníckych služieb.

Kraj:Trenčiansky
Adresa:Doliečovacie oddelenie, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb na základe Rozhodnutia MZ SR zo dňa 22.februára 2010 č. 09177-1/2010-OP.

Kraj:Trenčiansky
Adresa:Doliečovacie oddelenie, NsP Nové Mesto nad Váhom, M. R. Štefánika 1, 915 31 Nové Mesto nad Váhom
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Zabezpečiť kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosť vo všetkých odboroch liečebno – preventívnej starostlivosti, dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia a vytvorenie predpokladov pre zlepšenie svojej materiálno – technickej základne. je všeobecnou nemocnicou, poskytuje zdravotnú starostlivosť pre cca 74 000 obyvateľov spádovej oblasti Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok.

Kraj:Žilinský
Adresa:Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Doliečovacie oddelenie je začlenené zdravotnícke zariadenie Nemocnice s poliklinikami n.o. Topoľčany Slúži na riešenie plynulého prechodu z nemocnice do domáceho prostredia. Doliečovacie oddelenie – sa nachádza na 2.poschodí LP 180. V súčasnosti má k dispozícii 18 lôžok.

Kraj:Nitriansky
Adresa:Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Koncepcia ODCH: poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami viacerých chronických chorôb, ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie, ale vyžaduje liečbu, rehabilitáciu, ošetrovanie a nácvik bežných denných činností.

Kraj:Trenčiansky
Adresa:Štúrova 3, 019 01 Ilava
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >
   
1 | 2 | 3 | 4
   
Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk