Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Domov sociálnych služieb sv. Michala n. o.
A
main_image
Adresa: 908 72 Závod 419otvoriť mapu
Kraj: Bratislavský
Web:
E-mail: riaditel.dss.zavod@gmail.comnapísať email
Telefón: 034/779 92 54
Celkové hodnotenie: nehodnotené     počet hodnotení: 0

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt: služby organizovania kultúrnych, športových, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, osvetových podujatí a stretnutí a ďalšie služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona: zariadenie pre seniorov poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov, poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvára podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje záujmovú činnosť.

 

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk