Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Zariadenia pre Seniorov
mapa

Zoradiť podľa: Najnovšie Hodnotenia Obsadenosti A-Z Z-A

Kraj:

Nájdených: 336

Súčasná kapacita je 161 miest. Zariadenie je situované v obytnej zóne mesta, čo klientom umožňuje účasť na spoločenskom živote občanov...

Kraj:Nitriansky
Adresa:Dolnočermánska 62,Nitra
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Poskytovateľ sociálnej služby pri forme pobytovej sociálnej služby poskytuje odborné činnosti, ktorými sú: základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej...

Kraj:Nitriansky
Adresa:Komenského 27-30, 934 01 Levice
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

„JESEŇ ŽIVOTA“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Družstevnícka 22 je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom.

Kraj:Nitriansky
Adresa:Družstevnícka 22,Levice
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Kraj:Nitriansky
Adresa:Športová 11, 947 01 Hurbanovo
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Sme rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou so sídlom na P. O. Hviezdoslava 66 v Topoľčanoch.

Kraj:Nitriansky
Adresa:P.O.Hviezdoslava č. 66, 955 01 Topoľčany; Slnečná 734/108 Prašice
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Teší nás Váš záujem o sociálne služby, ktoré poskytuje naše zariadenie. Zriaďovateľom tejto rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou je Nitriansky samosprávny kraj. Predmetom činnosti zariadenia je poskytovanie sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.

Kraj:Nitriansky
Adresa:Železničiarska 52 Nitra
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Nezisková organizácia RICCIO oznamuje, že otvára zariadenie sociálnych služieb „VÁH“ pre seniorov v kúpeľnom areáli Patince.

Kraj:Nitriansky
Adresa:č. 303,č.350 Patince
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Zariadenie je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zariadenie poskytuje sociálne služby fyzickým osobám dôchodkového veku na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia...

Kraj:Nitriansky
Adresa:Šoltésovej 2, Nové Zámky
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

"Viničky", Zariadenie sociálnych služieb Nitra, 949 01 Nitra, na Považskej č. 14 /ďalej ZSS/ sa nachádza v starobylom meste Nitra, v časti sídliska Klokočina...

Kraj:Nitriansky
Adresa:Považská 14,949 11Nitra
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

CSS sa nachádza vo Veľkom Mederi, asi 21 km vzdialenom od okresného mesta Dunajská Streda a 32 km od Komárna. Vo Veľkom Mederi sa nachádza medzinárodne známe liečivé termálne kúpalisko.

Kraj:Trnavský
Adresa:Poľovnícka 39/B, 932 01 Veľký Meder
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 18 | 26 | 34
   
Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk