Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Domovy sociálnych služieb
mapa

Zoradiť podľa: Najnovšie Hodnotenia Obsadenosti A-Z Z-A

Kraj:

Nájdených: 408

DSS v Močenku sme zriadili v roku 2003. V súčasnosti máme 37 klientov – dospelých mužov so zdravotným (mentálnym, psychickým, telesným) postihnutím. Poskytujeme im: pomoc pri...

Kraj:Nitriansky
Adresa:Sv. Gorazda 569, 951 31 Močenok
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Občianske združenie Socia bolo založené v marci roku 2000. Spočiatku bolo zamerané na poskytovanie sociálneho poradenstva a výkon sociálnej prevencie. Keďže prax ukázala potrebu ambulantného sociálneho zariadenia pre...

Kraj:Nitriansky
Adresa:Topoľova 6, 949 01 Nitra
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Domov sociálnych služieb JUSTÍNA n.o.(ďalej len DSS) začal poskytovať svoje služby dňa 11.7.2007. Zariadenie celodennej - dvadsaťštyri hodinovej starostlivosti je určené fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na...

Kraj:Nitriansky
Adresa:Podlužany 79, 93527 Podlužany
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Nádej DD a DSS n.o. vznikol v roku 2002. V Domove dôchodcov a v Domove sociálnych služieb poskytujeme kompletné celoročné sociálne služby. Zabezpečujeme a poskytujeme zdravotnú starostlivosť...

Kraj:Nitriansky
Adresa:Sládkovičova 6 a Sládkovičova 21, Zlaté Moravce
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Poskytovanie sociálnych služieb pre maximálne 16 ľudí.

Kraj:Nitriansky
Adresa:Mierová ul. 148/54, 946 57 Svätý Peter
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Zariadenie pre seniorov, ubytovanie, stravovanie, denná starostlivosť.

Kraj:Nitriansky
Adresa:Horné Obdokovce 395
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

DSJ poskytuje v zmysle zákona o sociálnych službách sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku...

Kraj:Nitriansky
Adresa:Novozámocká 302, 951 12 Ivánka pri Nitre
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Zariadenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Machulince je nezisková organizácia, zriadená obcou Machulince...

Kraj:Nitriansky
Adresa:Kopanická 287 Machulince
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb pre dospelých Náruč je zariadenie poskytujúce a zabezpečujúce sociálne služby pre dospelých, v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, a to pobytovou (celoročnou) formou ubytovania.

Kraj:Nitriansky
Adresa:Zváračská 19, 945 01 Komárno
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Zariadenie zabezpečujúce komplexnú starostlivosť pre mentálne, telesne a zmyslovo postihnutých dospelých občanov.

Kraj:Nitriansky
Adresa:Bardoňovo, časť Čerešňová 365, 941 49 Bardoňovo
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >
   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 21 | 31 | 41
   
Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk