Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Domovy sociálnych služieb
mapa

Zoradiť podľa: Najnovšie Hodnotenia Obsadenosti A-Z Z-A

Kraj:

Nájdených: 408

Súčasná kapacita je 161 miest. Zariadenie je situované v obytnej zóne mesta, čo klientom umožňuje účasť na spoločenskom živote občanov...

Kraj:Nitriansky
Adresa:Dolnočermánska 62,Nitra
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

ZPS a DSS je nezisková organizácia. Zariadenie má vlastnú právnu subjektivitu a poskytuje sociálne služby zmysle § 35 a § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Kraj:Nitriansky
Adresa:Hlavná č. 63, 946 65 Vrbová nad Váhom
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Zariadenie sociálnych služieb Kováčov je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou napojená na rozpočet Nitrianskeho samosprávneho kraja. Účelom zariadenia je poskytovanie sociálnych služieb...

Kraj:Nitriansky
Adresa:Kováčov 482, 943 66 Kováčov
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Kraj:Nitriansky
Adresa:Športová 11, 947 01 Hurbanovo
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Poskytovateľ sociálnej služby pri forme pobytovej sociálnej služby poskytuje odborné činnosti, ktorými sú: základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej...

Kraj:Nitriansky
Adresa:Komenského 27-30, 934 01 Levice
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

ZSS „ Harlekýn“ poskytuje sociálne služby mentálne postihnutým deťom a mladým ľuďom s pridruženým telesným alebo zmyslovým postihnutím, ako aj deťom s...

Kraj:Nitriansky
Adresa:M.Závodného 2678/1, Topoľčany
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Zariadenie je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zariadenie poskytuje sociálne služby fyzickým osobám dôchodkového veku na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia...

Kraj:Nitriansky
Adresa:Šoltésovej 2;Tatranská 940 59 Nové Zámky
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce zabezpečuje celoročné poskytovanie sociálnych služieb dospelým občanom s kombinovaným postihnutím podľa Zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o...

Kraj:Nitriansky
Adresa:Obdokovce, č. 1, 956 08 Horné Obdokovce
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Kraj:Nitriansky
Adresa:č.61, Horné Štitáre;Piešťanská 13/20,Radošina
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Sme rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou so sídlom na P. O. Hviezdoslava 66 v Topoľčanoch.

Kraj:Nitriansky
Adresa:P.O.Hviezdoslava č. 66, 955 01 Topoľčany; Slnečná 734/108 Prašice
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >
   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 21 | 31 | 41
   
Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk