Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Nemocnice
mapa

Zoradiť podľa: Najnovšie Hodnotenia Obsadenosti A-Z Z-A

Kraj: Košický

Nájdených: 6

Východoslovenský onkologický ústav Košice vznikol 1.7.2003 a dňa 20.2.2006 sa transformoval na akciovú spoločnosť s názvom Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Jeho poslaním je predovšetkým poskytovať komplexnú ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť pacientom s onkologickým ochorením – diagnostika, liečba a dispenzárna starostlivosť o onkologických pacientov.

Kraj:Košický
Adresa:Rastislavova č.43, 041 91 Košice
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o. poskytuje základnú a odbornú ambulantnú i ústavnú starostlivosť predovšetkým starším a chronicky chorým osobám v rámci Košického regiónu v rozsahu všeobecného lekárstva, geriatrie, vnútorného lekárstva, diabetológie a rehabilitácie.

Kraj:Košický
Adresa:Strojárenská 13, 040 01 Košice
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Liečebňa dlhodobo chorých je lôžkové zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami prevažne viacerých chronických chorôb ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie a liečbu, t.j. po ukončení diagnostického procesu a po zvládnutí akútneho stavu.

Kraj:Košický
Adresa:Geria s.r.o., Jilemnického 2, 07501 Trebišov
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Doliečovacie oddelenie Doliečovacie oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivost pre chronicky chorých pacientov po preložení z akútnych lôžok Vranovskej nemocnice, prípadne iných zdravotníckych zariadení alebo pre pacientov s chronickými ochoreniami so zhoršeným zdravotným stavom po odporúčaní geriatra či onkológa.

Kraj:Košický
Adresa:M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Úlohou domova sociálnych služieb je poskytovať komplexnú starostlivosť klientom s diagnózou schizofrénia s ohľadom na ich individuálne potreby a stupeň odkázanosti...

Kraj:Košický
Adresa:Stráňany 0, 07101 Michalovce
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Regionálna nemocnica Sobrance, n. o., Sobrance - poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so špecializáciami vnútorné lekárstvo, JIS jednotka intenzívnej starostlivosti, interná, doliečovacie, dlhodobo chorých, neurológia, pneumológia a ftizeológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

Kraj:Košický
Adresa:Mieru 12, 07301 Sobrance
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >
Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk