Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Zariadenia pre Seniorov
mapa

Zoradiť podľa: Najnovšie Hodnotenia Obsadenosti A-Z Z-A

Kraj: Bratislavský

Nájdených: 28

Ponúkame vám ubytovanie s kapacitou 40 lôžok; zasadacia miestnosť; priestor evanjelického kostola; celodenné stravovanie pre skupiny; výhodnú polohu blízko Bratislavy...

Kraj:Bratislavský
Adresa:Felcánova 25, 900 21 Svätý Jur
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: rank čítať viac  >

Domov seniorov Lamač, je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Magistrát hl.m. SR Bratislavy v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení...

Kraj:Bratislavský
Adresa:Na barine 5 841 03 Bratislava
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Domov dôchodcov je zariadenie pre seniorov, bol zriadený v roku 1974. V súčasnosti je kapacita nášho zariadenia 126 klientov, z toho 56 miest na hotelovej časti a 70 miest na lôžkovej časti. Hotelová časť je trojpodlažná budova...

Kraj:Bratislavský
Adresa:Pažítkova 2, 821 01 Bratislava
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Dom Seniorov Pezinok n.o. je neverejným/súkromným poskytovateľom sociálnych služieb a ponúka sociálne služby v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení.

Kraj:Bratislavský
Adresa:Kučišdorfská dolina 6, 902 01 Pezinok
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Sme zariadením, ktoré považuje opatrovanie seniorov za dialóg človeka s človekom . Našou snahou je voliť slová a správanie naplnené ľudskosťou, trpezlivosťou a citom...

Kraj:Bratislavský
Adresa:Podjavorinskej 6, 811 03 Bratislava
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom prijímateľov sociálnej služby. Počet klientov je 18 v zložení ženy a muži. Zriaďovateľom zariadenia je obec Závod.

Kraj:Bratislavský
Adresa:Brezová 419 Závod
Obsadenosť:Voľné
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Zariadenie pre seniorov na Sklenárovej ul. č.14 s kapacitou 250 miest sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Ružinov, časť Nivy. Ide o dvanásťposchodovú budovu, v ktorej sú klienti umiestnení v 206 jednogarsónkach a v 22 dvojgarsónkach, ktoré obývajú prevažne manželské páry.

Kraj:Bratislavský
Adresa:Pivoňková 2, 821 01 Bratislava
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: rank čítať viac  >

Kraj:Bratislavský
Adresa:Podbrezovská 28, 831 06 Bratislava
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: rank čítať viac  >

Kraj:Bratislavský
Adresa:Pri trati 47 821 06 Bratislava
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt: služby organizovania kultúrnych, športových, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, osvetových podujatí a stretnutí a ďalšie služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona: zariadenie pre seni

Kraj:Bratislavský
Adresa:908 72 Závod 419
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >
 
 
1 | 2 | 3
   
Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk