Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Nemocnice
mapa

Zoradiť podľa: Najnovšie Hodnotenia Obsadenosti A-Z Z-A

Kraj:

Nájdených: 39

Zdravotná starostlivosť o pacientov s chronickými ochoreniami alebo pomalým priebehom uzdravovacieho procesu na doliečovacom oddelení. Prvé zdravotnícke zariadenie - špitál sa spomína v súpise domov z roku 1729, keď v dome č. 12 patriacemu Čomošovcom bol zriadený špitál pre prestárlych a nemajetných obyvateľov.

Kraj:Trnavský
Adresa:Hodská 373/38, 924 22 Galanta
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Zdravotnícke zariadenie, chirurgické, geriatrické, gynekologické, interné oddelenie, oddelenie dlhodobo chorých.

Kraj:Bratislavský
Adresa:Duklianskych hrdinov 34 , 901 22 Malacky Telefón:
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Poskytovanie všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Odborné vyšetrenia, diagnostika, prevencia.Akciová spoločnosť Nemocnica svätého Michala, a.s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava bola založená dňa 18. decembra 2008 zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice a vznikla dňa 31. 12. 2008,

Kraj:Bratislavský
Adresa:Cintorínska 16 , 812 72 Bratislava
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Sanatóriá, liečebné ústavy.

Kraj:Prešovský
Adresa:Sládkovičova 25, 08001 Prešov
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Pracovná zdravotná služba - komplexná starostlivosť o zdravie zamestnancov výrobných aj nevýrobných podnikov v súlade so štandardom Európskej únie a v rozsahu a kvalite požadovanej legislatívou. Spoločnosť MEDI RELAX M+M s.r.o. bola založená v roku 1999, od roku 2007 je členom skupiny AGEL, ktorá je jedným z najväčších prevádzkovateľov nemocníc a zdravotníckych zariadení v Európe.

Kraj:Bratislavský
Adresa:Prepoštská 6, 811 01 Bratislava
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Úplné vyzdravenie starého človeka (geriatrického pacienta) veľmi často nie je možné. Jeho ochorenia vznikajú ako dôsledok vekového opotrebovania orgánov a systémov – sú to degeneratívne, t. j. neopraviteľné poškodenia. Odbornou liečbou sa ale týmto pacientom dá zmierniť ich utrpenie, čo je jedným z hlavných poslaní našej činnosti.

Kraj:Žilinský
Adresa:Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička, 034 01 Ružomberok
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Celoročné a špecializované programy zdravotnej starostlivosti, preventívne prehliadky. Praktický lekár pre dospelých, pre deti, zubné a odborné ambulancie, rehabilitačné oddelenie. Centrum prevencie a liečby aSANTE je nadštandardné centrum zdravotnej starostlivosti, spĺňajúce požiadavky aj tých najnáročnejších klientov.

Kraj:Bratislavský
Adresa:Mýtna 5, 811 07 Bratislava
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o. poskytuje základnú a odbornú ambulantnú i ústavnú starostlivosť predovšetkým starším a chronicky chorým osobám v rámci Košického regiónu v rozsahu všeobecného lekárstva, geriatrie, vnútorného lekárstva, diabetológie a rehabilitácie.

Kraj:Košický
Adresa:Strojárenská 13, 040 01 Košice
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Diagnostika a liečba prevažne interných ochorení, najmä v prípadoch komplikovaných multimorbiditou. Fakultná nemoc¬nica Trenčín bola zriradená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č.1970/1991-A/VIII-1 zo dňa 14. 6. 1991 ako Nemocnica s poliklinikou Trenčín a Rozhodnutím Ministesterstva zdravotníctva SR č. 16396 – 2/2006-SP zo dňa 23.5.2006 bola premenovaná na Fakultnú nemonicu

Kraj:Trenčiansky
Adresa:FN Trenčín Geriatrické a doliečovacie oddelenie, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Liečebňa dlhodobo chorých je lôžkové zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami prevažne viacerých chronických chorôb ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie a liečbu, t.j. po ukončení diagnostického procesu a po zvládnutí akútneho stavu.

Kraj:Košický
Adresa:Geria s.r.o., Jilemnického 2, 07501 Trebišov
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >
   
1 | 2 | 3 | 4
   
Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk