Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Nemocnice
mapa

Zoradiť podľa: Najnovšie Hodnotenia Obsadenosti A-Z Z-A

Kraj:

Nájdených: 39

Hospitalizovanie a starostlivosť o pacientov s chronickými ochoreniami z odboru internej medicíny, onkologickými ochoreniami v teminálnom štádiu, chronickými ochoreniami pohybového aparátu. Všeobecná nemocnica, od 1.1.2004 obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným, zabezpečuje základnú zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť 50 000 obyvateľov.

Kraj:Prešovský
Adresa:Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Zdravotná starostlivosť a liečba chronicky chorých pacientov a o pacientov z akútnych lôžok, ak to ich zdravotný stav vyžaduje. Koncepcia ODCH: poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami viacerých chronických chorôb, ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie, ale vyžaduje liečbu, rehabilitáciu, ošetrovanie a nácvik bežných denných činností.

Kraj:Prešovský
Adresa:Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špecializovaných odborných klinikách a oddeleniach. Infekčné, neurológia, chirurgia, úrazová chirurgia, novorodenecké, gynekológia, pôrodníctvo, rádiológia, klinická genetika, hematológia, rehabilitačné, geriatria.

Kraj:Bratislavský
Adresa:Kramáre Limbová 5, 833 05 Bratislava
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Z hľadiska prevádzky tvorí Doliečovacie oddelenie a geriatrická JIS jeden komplex aj jeden primariát. Ide o dve ošetrovacie jednotky. JIS bola založená ako samostatné oddelenie (OIS) v r. 1974. Bolo prvým pracoviskom vo vtedajšom Československu, ktoré riešilo samostatne manažment pacientov s respiračnou insuficienciou.

Kraj:Bratislavský
Adresa:Krajínska 91, 821 06 Bratislava
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Úlohou domova sociálnych služieb je poskytovať komplexnú starostlivosť klientom s diagnózou schizofrénia s ohľadom na ich individuálne potreby a stupeň odkázanosti...

Kraj:Košický
Adresa:Stráňany 0, 07101 Michalovce
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Nemocnica Modra n .o., prešla pomerne zložitými zmenami. Pred rokom 1990 bola súčasťou Okresného ústavu národného zdravia Bratislava - vidiek ako Nemocnica s poliklinikou Modra. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa zákona SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky a zákona SNR č. 518/1990 Zb o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných

Kraj:Bratislavský
Adresa:Vajanského 1, 900 01 Modra
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Regionálna nemocnica Sobrance, n. o., Sobrance - poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so špecializáciami vnútorné lekárstvo, JIS jednotka intenzívnej starostlivosti, interná, doliečovacie, dlhodobo chorých, neurológia, pneumológia a ftizeológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

Kraj:Košický
Adresa:Mieru 12, 07301 Sobrance
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Vznik mestskej nemocnice v Trnave sa pravdepodobne datuje do 13. storočia. O jej vzniku sa však nezachovali žiadne písomné zmienky. Najstaršia zachovaná zmienka je z roku 1490. Podľa údajov zo staršej maďarskej literatúry postavilo mesto nemocnicu pre liečiteľskú činnosť františkánskej rehole. V prvých storočiach slúžila nemocnica ako sociálno-zdravotnícke zariadenie, útulok pre prestárlych, chudo

Kraj:Trnavský
Adresa:A. Žarnova 11 917 75 Trnava
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >

Vznik mestskej nemocnice v Trnave sa pravdepodobne datuje do 13. storočia. O jej vzniku sa však nezachovali žiadne písomné zmienky. Najstaršia zachovaná zmienka je z roku 1490. Podľa údajov zo staršej maďarskej literatúry postavilo mesto nemocnicu pre liečiteľskú činnosť františkánskej rehole. V prvých storočiach slúžila nemocnica ako sociálno-zdravotnícke zariadenie, útulok pre prestárlych, chudo

Kraj:Trnavský
Adresa:A. Žarnova 11 917 75 Trnava
Obsadenosť:Informácie o obsadenosti poskytneme na vyžiadanie
Celkové hodnotenie: nehodnotené čítať viac  >
   
1 | 2 | 3 | 4
 
 
Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk