Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
ZOZNAM OCENENÝCH PRACOVNÍKOV ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Dátum pridania:

ZOZNAM OCENENÝCH PRACOVNÍKOV ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

1. Mária Belešová -- Zariadenie pre seniorov a DSS Park v Čadci, sociálna pracovníčka 
2. Viera Češková -- Zariadenie pre seniorov a DSS v Dolnom Kubíne, sociálna pracovníčka
3. Agneša Godišová - Zariadenie pre seniorov a DSS v Novoti, zdravotná sestra 
4. Štefánia Haladejová -- DSS a Špecializované zariadenie Slniečko v Oščadnici, fyzioterapeutka
5. Helena Havettová - DSS a Zariadenie pre seniorov v Tvrdošíne, sociálna pracovníčka 
6. Sylvia Hodasová - Zariadenie pre seniorov a DSS v Kysuckom Novom Meste, zdravotnícka asistentka
7. Štefánia Chromková - DSS a Zariadenie pre seniorov v Zákamennom, ergoterapeutka, inštruktorka sociálnej rehabilitácie
8. Eva Chupáňová - Centrum sociálnych služieb TAU v Turí, vedúca ekonomického úseku a úseku robotníckych povolaní. 
9. Eva Kafúňová - Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA v Žiline, sociálna terapeutka
10. Dagmar Krištová -- Zariadenie pre seniorov, DSS a Špecializované zariadenie v Turčianskych Tepliciach, zdravotná sestra
11. Martina Lašutová -- DD a Domov sociálnych služieb Horelica v Čadci, vedúca sociálneho úseku
12. Jana Metelková - HARMÓNIA -- zariadenie pre seniorov, DSS a útulok v Žiline, inštruktorka sociálnej rehabilitácie 
13. Ľubica Mizerová -- Zariadenie pre seniorov a DSS v Čadci, sociálna pracovníčka
14. Alena Pániková -- DSS a Zariadenie núdzového bývania v Dol. Kubíne, sociálna pracovníčka
15. Tatiana Poliaková -- Centrum sociálnych služieb Anima v L. Mikuláši, odborná preventívna pracovníčka 
16. Iveta Ružinská -- Domov sociálnych služieb Méta v Martine, pracovná terapeutka
17. Marica Silová -- Centrum sociálnych služieb Trojlístok v Ružomberku, sociálna pracovníčka
18. Jana Smolková -- Zariadenie pre seniorov a DSS v Terchovej, sociálna pracovníčka a ergoterapeutka 
19. Margita Smrekovská -- DSS a Špecializované zariadenie Straník, Teplička nad Váhom, sociálna pracovníčka
20. Ľubica Šenšelová -- DSS a Špecializované zariadenie v L. Hrádku, ekonómka 
21. Jozefa Šimáková -- Zariadenie pre seniorov a DSS v Žiline, zdravotná sestra
22. Ľubomír Šmehyl -- DSS, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie núdzového bývania LÚČ v Žiline, pracovný terapeut
23. Margita Šventová -- Centrum sociálnych služieb Likava v Likavke, vedúca zdravotníckeho úseku
24. Mária Vintrová -- DSS a Zariadenie pre seniorov v Martine, hlavná sestra
25. Marta Vnuková -- Centrum sociálnych služieb Fantázia v Kysuckom Novom Meste, kuchárka

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk