Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
O nás


Na základe vlastných viacročných pracovných skúsenosti, keď som pôsobil ako zdravotnícky a sociálny pracovník na Slovensku i v zahraničí, som sa rozhodol vytvoriť webový portál www.domdochodcov.sk, ktorý sa venuje informáciám a službám v sociálnej a zdravotníckej oblasti zameraným na starostlivosť o osoby v postproduktívnom veku.  Portál ponúka usporiadaný zoznam poskytovateľov sociálno-zdravotníckych služieb pôsobiacich v Slovenskej republike spolu s katalógom firiem, ktoré majú vo svojom portfóliu iné služby v sociálnej a zdravotníckej oblasti. Prostredníctvom tohto portálu sa môžu záujemcovia tak isto orientovať v ponukách práce, ktoré sprostredkúvajú personálne agentúry v Slovenskej republike a v Európskej únii. Okrem toho sa  webový portál zameriava na publikovanie a zverejňovanie odborných článkov a štúdii určených nielen pre odbornú ale aj pre laickú verejnosť s cieľom priblížiť aktuálne a inovatívne  metódy a postupy, využívané pri poskytovaní sociálno-zdravotníckych služieb.   

 

O projekte

 

Webová stránka www.domdochodcov.sk  je na slovenskom internete  prvou stránkou, ktorá ponúka komplexné a relevantné informácie o všetkých podnikateľských, neziskových a štátnych subjektoch, ktoré poskytujú sociálne a ošetrovateľské služby pre klientov v dôchodkovom veku na území Slovenska.    

Populácia na Slovensku starne a aj z týchto dôvodov sa zvyšuje dopyt po poznatkoch a kontaktoch súvisiacich so zabezpečením primeraných podmienok pre život starých ľudí, odkázaných na pomoc iných. Portál má ambíciu sústrediť množstvo doteraz roztrúsených a často neštrukturovaných informácií „pod jednou strechou“, aby sa v nich dokázali jednoducho orientovať potenciálni klienti a ich rodinní príslušníci. 

Naša stránka chce byť širokým komunikačným kanálom medzi klientmi a poskytovateľmi sociálno-ošetrovateľských služieb. Domnievam sa, že aj takýmto spôsobom bude možné prispieť  k zvýšeniu kvality tohto segmentu služieb.

Tento webový portál má ambíciu informovať a ponúkať štatutárnym zástupcom týchto subjektov prezentáciu ich zariadení, poskytovať informácie o voľných ubytovacích kapacitách, o voľných pracovných miestach, o špecializovaných podujatiach a aktivitách organizovaných v zariadeniach pre klientov alebo pre odborný personál. 

Na tejto webovej stránke bude dostupná ponuka zdravotníckych a kompenzačných pomôcok pre ľudí v dôchodkovom veku s pripojenými odbornými recenziami a odporúčaniami. Súčasne to bude priestor pre informovanie laickej i odbornej verejnosti o inovatívnych postupoch starostlivosti o starých ľudí, primeranej ich veku, resp. zdravotnému stavu a miere ich odkázanosti na cudziu pomoc. 

 

PhDr. at Bc. Marcel Tóth

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na e-mail: info@domdochodcov.sk 

 

Kontaktujte nás

 

Položky označené hviezdičkou sú povinné
Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk