Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Výhody portálu DomDochodcov.sk

Registrácia na webu www.domdochodcov.sk je Zadarmo. Vyplníte len svoje užívateľské meno a  Vašu e-mailovú adresu. Na Vašu uvedenú e-mailovú adresu bude odoslané automatický vygenerované heslo, ktoré si po prihlásení môžete zmeniť na vlastné a tak isto si doplniť vlastný profil.
Čo získavate registráciou na našom webe?

 

Pre Štátne a Súkromné Sociálne  Zdravotnícke zariadenia

 

 • Ušetrenie Vašich financií a Vášho času za obnovovanie informácií Vašej webovej stránky,
 • Ušetrenie financií za platenie webhostingu čo ročne to predstavuje cca 150EUR,
 • Rýchla aktualizácia informácií Vášho zariadenia napr. novinky / rôzne podujatia s klientmi, uverejňovanie nových pracovných pozícií, vkladanie rôznych videí s rôznych akcií, vkladanie článkov a pod.,
 • Prezentovanie Vašich pracovníkov za najlepších pracovníkov vo Vašom zariadení alebo Vášho Manažérskeho tímu,
 • Informovanie o voľnom ubytovacom mieste pre klienta /dôchodcu/,
 • Celoslovenské ročne vyhodnotenie za najlepšie zariadenie na Slovensku a získanie ocenenia,
 • Informovanie Slovenskej spoločnosti o poskytovanie inovatívnych liečebných metód  pre Vašich klientov a pod.,
 • Vaše zariadenie bude môcť hodnotiť iba Váš klient alebo jeho príbuzný v oblasti poskytovania rôznych služieb Vami,
 • Prezentovanie Vášho zariadenia do spoločnosti o rôznych získaní oceneniach, o poskytovanej Vašej kvalite a pod.

 


Pre Dôchodcov a ich Príbuzných  

 

 • Hodnotenie poskytovaných služieb vo Vašom zariadení kde ste ubytovaný alebo Váš príbuzný bude môcť za Vás hodnotiť ak Vy nebudete schopný,
 • Ušetrenie Vášho času pri hľadaní sociálneho alebo zdravotníckeho zariadenia,
 • Ušetrenie času pri získavaní dôležitých informácií oblasti rôznej starostlivosti,
 • Informácie o voľných ubytovacích zariadeniach v týchto zariadeniach,
 • Pridávanie článkov alebo delenie sa snami o Vaše problémy alebo radosti,
 • Čítanie odborných a laických článkov  z oblasti starostlivosť o dôchodcov,
 • Ponúkame Vám formou nášho webu uverejnenie poďakovania za poskytnutú starostlivosť napr. doktorom, sestričkám, opatrovateľom a pod.,
 • Budete informovaný e-mailom o rôznych sociálnych podujatiach  vo Vašom okolí a pod.   

 

 

Pre Spoločnosti:

 

 • Personálne agentúry, Dodávatelia zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok, lekárne, Univerzity, školiace pracoviska a pod.  
 • Ušetrenie Vašich financií a Vášho času za obnovovanie informácií Vašej webovej stránky,
 • Ušetrenie financií za platenie webhostingu čo ročne to predstavuje cca 150EUR,
 • Rýchla aktualizácia informácií Vašej spoločnosti napr. novinky / rôzne,
 • Prezentovanie Vašich pracovníkov za najlepších pracovníkov vo Vašej spoločnosti alebo Vášho Manažérskeho tímu,
 • Informovanie Slovenskej spoločnosti o  Vašich služieb, produktov a inovatívnych liečebných metód  pre klientov a pod.,
 • Uverejňovanie voľných pracovných pozícií vo Vašej spoločnosti,
 • Personálne agentúry uverejňovanie pracovných pozícií na Slovensku a EU,
 • Prezentovanie Vašej spoločnosti,
 • Vaša spoločnosť bude hodnotená Vašimi klientmi,
 • Uverejňovanie článkov v oblasti zdravia, liečiv, prezentácia technológií na pomoc starým ľuďom a pod.,
 • Ponuka rôznych kurzov a vzdelaní  pre Ošetrovateľov, Zdravotných asistentov, Sanitárov, Sociálnych pracovníkov, a pod.,
 • Prezentovanie naturálnych liečiva a pomôcok na pomoc s problémami v starobe,
 • Uverejňovanie odborných článkov  z oblasti farmácie a pod.

 

 

Pre Nových a starých členov www.domdochodcov.sk

 

 • Ponuka práce ZADARMO na Slovensku a EU priamo k zamestnávateľovi,
 • Ponuka absolventskej praxi v rôznych sociálnych a zdravotníckych zariadeniach a pod.,
 • Pridávanie Vašich videí z odbornej praxe, pridávanie a vkladanie článkov,
 • Získavanie informácií o rôznej poskytovanej starostlivosti o dôchodcov,
 • Prehľad o rôznych kurzov a ponuky vzdelania len v humanitných odborov na VŠ alebo na Stredných školách a pod.,
 • Získavanie informácií formou e-mailu čo sa deje vo Vašom okolí a pod.,
 • Sťahovanie článkov na vaše seminárne práce a pod.

 

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk