Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce iba spoločnosti Dom dôchodcov, prostredníctvom stránky www.domdochodcov.sk v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období  3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. 


Zároveň som si vedomý/á a súhlasím so podmienkam používania webu Domdochodcov.sk

 

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk