Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Geria s.r.o.,
A
main_image
Adresa: Geria s.r.o., Jilemnického 2, 07501 Trebišovotvoriť mapu
Kraj: Košický
Web: http://www.geria.sk/
E-mail: geria@geria.sknapísať email
Telefón: 056 666 0298
Celkové hodnotenie: nehodnotené     počet hodnotení: 0
additional_image1
additional_image2
additional_image3

Liečebňa dlhodobo chorých je lôžkové zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami prevažne viacerých chronických chorôb ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie a liečbu, t.j. po ukončení diagnostického procesu a po zvládnutí akútneho stavu. Poskytuje odbornú liečebnú starostlivosť pacientom s chronickými ochoreniami, u ktorých je potrebné zaistiť liečbu s každodennou lekárskou vizitou, kde je zabezpečená komplexná liečebno - preventívna ošetrovateľská starostlivosť. U ležiacich pacientov sa ošetrovateľská starostlivosť zameriava na prevenciu preležanín a iných komplikácií súvisiacich s imobilitou. Cieľom našej starostlivosti je stabilizovať a zlepšiť zdravotný stav pacienta tak, aby si čo najdlhšie udržal maximálnu možnú sebestačnosť a oddialiť jeho závislosť a odkázanosť na druhej osobe. Na liečebňu sú pacienti prijímaní na základe výmenného lístka od praktického alebo odborného lekára, alebo prekladom z iného oddelenia z nemocnice, po dohovore s primárom oddelenia. Dôležitou súčasťou každodennej práce je poskytovanie informácii a rád pacientom, aj ich príbuzným alebo osobám, ktorí sa starajú o chorého v domácnosti. Vo svojich diagnostických, liečebných a ošetrovateľských činnostiach postupujeme podľa diagnostických, terapeutických a ošetrovateľských štandardov. Lekárska a ošetrovateľská starostlivosť pacientovi je poskytovaná tímom lekárov, sestier a pomocného zdravotného personálu s primeraným kvalifikačným predpokladom.

Našimi klientmi sú pacienti: 

So stratou pohyblivosti ako následok somatických ochorení, stavy po prekonaných akútnych cerebrovaskulárnych príhodách,  inkontinentný pacienti, s chronickým ochorením kardiovaskulárneho a dýchacieho systému, pacienti po úrazoch, alebo po náhrade kĺbu protézou s komplikáciami, pacienti s chronickými ochoreniami tráviacich orgánov,
pacienti s malígnymi ochoreniami vyžadujúci symptomatickú liečbu, pacienti po amputáciách končatín vyžadujúci denné ošetrovanie, pacienti s poruchami kognitívnych funkcii.

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk