Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
http://www.fntn.sk
A
main_image
Adresa: FN Trenčín Geriatrické a doliečovacie oddelenie, Legionárska 28, 911 71 Trenčínotvoriť mapu
Kraj: Trenčiansky
Web: http://www.fntn.sk
E-mail: riaditel@fntn.sknapísať email
Telefón: 032/652 86 20
Celkové hodnotenie: nehodnotené     počet hodnotení: 0
additional_image1
additional_image2
additional_image3

Diagnostika a liečba prevažne interných ochorení, najmä v prípadoch komplikovaných multimorbiditou. Fakultná nemoc¬nica Trenčín bola zriradená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č.1970/1991-A/VIII-1 zo dňa 14. 6. 1991 ako Nemocnica s poliklinikou Trenčín a Rozhodnutím Ministesterstva zdravotníctva SR č. 16396 – 2/2006-SP zo dňa 23.5.2006 bola premenovaná na Fakultnú nemonicu Trenčín. V historických záznamoch sa nemocnica spomína už v roku 1849, kedy bola založená župná nemocnica, neskôr povýšená na verejnú nemocnicu.  V súčasnosti má Fakultná nemocnica Trenčín 17 lôžkových oddelení, 3 pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, 16 príjmových ambulancií, 42 samostatných odborných ambulancií a ďalšie odborné ambulancie, ktoré sú súčasťou oddelení.

Hlavnou úlohou Fakultnej nemocnice Trenčín je poskytovanie komplexnej a kvalitnej liečebno – preventívnej starostlivosti pre všetkých pacientov Trenčianskeho kraja. V Trenčianskom kraji je Fakultná nemocnica Trenčín tzv. „koncovým“ zdravotníckym zariadením s koncentráciou klinicky najťažších a finančne najnáročnejších pacientov. Fakultná nemocnica na základe zmluvy s Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka a SZŠ v Trenčíne poskytuje možnosť praktickej výučby študentom zdravotníctva v odbore ošetrovateľstvo, fyzioterapia a laboratórne vyšetrovacie metódy na svojich oddeleniach a klinikách. Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy ISO EN9001:2009.

 

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk