Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o.
A
main_image
Adresa: Strojárenská 13, 040 01 Košiceotvoriť mapu
Kraj: Košický
Web: http://www.gckosice.sk/
E-mail: geriatria@gckosice.sknapísať email
Telefón: 055/6824 111
Celkové hodnotenie: nehodnotené     počet hodnotení: 0
additional_image1
additional_image2
additional_image3

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o. poskytuje základnú a odbornú ambulantnú i ústavnú starostlivosť predovšetkým starším a chronicky chorým osobám v rámci Košického regiónu v rozsahu všeobecného lekárstva, geriatrie, vnútorného lekárstva, diabetológie a rehabilitácie. Prvé kroky k vzniku moderného typu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa navzájom prelínajú a doplňujú zdravotné, sociálne, kultúrne a duchovné dimenzie v starostlivosti o starých, dlhodobo chorých a zomierajúcich ľudí boli urobené v decembri 1989.
Geriatrické centrum v Košiciach vzniklo 1. 7. 1991 ako štátna rozpočtová organizácia. Zakladateľom a prvým riaditeľom centra bol prof. MUDr. Štefan Koval, PhD., súčasný prednosta Kliniky gerontológie a geriatrie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.
Veľký význam mal návrat rehoľných sestier Kongregácie božského Vykupiteľa, ktoré v boli v 50-ych rokoch 20. storočia nútené odísť z Fakultnej nemocnice v Košiciach. Komunita sestier vykupiteliek začala pracovať v geriatrickom centre od jeho vzniku. Podpora arcibiskupa košickej diecézy mons. Alojza Tkáča a pomocného biskupa Bernarda Bobera je pre smerovanie geriatrického pracoviska dôležitým faktorom naplňovania vytýčeného cieľa. Rozhodnutím ministra zdravotníctva SR zo dňa 25. 05. 1992 bol Geriatrickému centru pozmenený názov na Geriatrické centrum sv. Lukáša v Košiciach. V roku 2000 rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR Geriatrické centrum sv. Lukáša bolo zatriedené medzi vysoko špecializované pracoviská a bol mu pozmenený názov na Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach. Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach bol k 1. 4. 2004 v zmysle uznesenia vlády SR č. 275 zo dňa 31. 3. 2004 transformovaný na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby. Zakladateľmi Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrického sv. Lukáša v Košiciach n.o. sú Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Arcidiecézna charita Košice.

 

Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk