Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku
registrácia prihlásenie
Novinky
Dátum pridania:18.04.2024

Vďaka štúdiu na univerzite tretieho veku žijú seniori dlhšie a lepšie. Nezískajú síce diplom, ale môžu vďaka novému vzdelaniu dostať aj prácu. BRATISLAVA. Mám lepší rozhľad, zamestnávam svoj mozog a našla som si dve veľmi dobré kamarátky, opisuje Božena Smadišová dôvody, prečo začala študovať na univerzite tretieho veku. Podľa Nadeždy Hrapkovej, prezidentky Asociácie univerzít tretieho veku, výskum potvrdzuje, že starší ľudia, ktorí študujú, sa cítia zdravší, telesne i duševne vitálnejší. čítať viac  >>

Dátum pridania:18.04.2024

V poradovníkoch obecných a krajských zariadení sociálnych služieb je podľa odhadu okolo 16-tisíc ľudí. Väčšinu tvoria čakatelia na domov dôchodcov alebo domov sociálnych služieb. BRATISLAVA. Hľadáte miesto v domove dôchodcov? Šanca, že nájdete, je malá. Na zariadenie pre seniorov sa čaká aj niekoľko rokov a jeho vybavovanie je po novom zbytočne náročné a byrokratické. čítať viac  >>

Dátum pridania:18.04.2024

Výbor NR SR pre zdravotníctvo sa vo štvrtok (25.4.) počas výjazdu v hospici sv. Alžbety v Ľubici, okres Kežmarok, venoval predovšetkým problematike paliatívnej ... čítať viac  >>

Dátum pridania:18.04.2024

Celá naša populácia starne… ako sa zvyšuje priemerný vek obyvateľstva, mala by sa zmeniť i starostlivosť o starších ľudí – ako doma, tak i v nemocniciach. Bohužiaľ, zatiaľ sa v tomto smere u nás stav vôbec nezmenil. Zatiaľ čo v domácom prostredí je človek sám sebe pánom, v nemocnici sa musí podriadiť niekedy takmer vojenskému režimu. čítať viac  >>

Dátum pridania:18.04.2024

Alzheimerova choroba a ďalšie ochorenia s poruchou pamäti postihujú vo vyššom veku prevažnú väčšinu seniorov Alzheimerova choroba patrí medzi najčastejšie príčiny zhoršenia rozumovej funkcie vo vyššom veku, vzniká tzv. kognitívny deficit, demencia. Jej hlavným prejavom je postupný, pomalý úbytok pamäti, orientácie a schopnosti samostatne vykonávať bežné činnosti. Pod pojmom demencia sa pritom rozumie úbytok mozgových funkcii v aspoň dvoch oblastiach. Najčastejšie je ako prvá postihnutá práve pamäť. čítať viac  >>

Dátum pridania:18.04.2024

Vaskulárna demencia (multiinfarktová demencia, vaskulárna encefalopatia či leukoencefalopatia) Vaskulárna demencia sa podobá na Alzheimerovu chorobu, odlišuje sa práve skokovitým priebehom so striedavými zlepšeniami a zhoršeniami. Okrem psychických funkcii sú oproti Alzheimerovi často postihnuté aj iné funkcie mozgu – môžu sa vyskytovať poruchy reči, hybnosti končatín, ťažkosti s prehĺtaním, s chôdzou či stabilitou. Je jednou z najčastejších neurologických diagnóz u pacientov vo veku nad 60 rokov. čítať viac  >>

Dátum pridania:18.04.2024

Každý, každý dospelý bol raz dieťaťom, ale len máloktorý z nich si na to pamätá.“ Táto myšlienka slávneho Malého princa francúzskej literatúry Antoina de Saint Exupéryho sa v starobe často stáva pravdou. Mnohí dospelí si na sklonku svojho života na svoje detské roky naozaj nepamätajú. Paradoxne, sa však do detstva vracajú, aspoň z hľadiska ich psychiky. To všetko pre chorobu zvaná starecká demencia. Koľko o nej vieme? čítať viac  >>

Dátum pridania:18.04.2024

Starnutie je zákonitý, fyziologický proces, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj človek. Vekové zmeny, ktoré sa prejavujú v ľudskej psychike a na ľudskom tele, zaujímali ľudstvo od najstarších čias. Pochopiteľne, aj staroba sa stala predmetom úvah filozofov, prírodovedcov a lekárov. Ich názory boli často protichodné, pretože skúsenosti s prežívaním staroby sú vždy individuálne. čítať viac  >>

Dátum pridania:18.04.2024

Zdravé starnutie môžeme pokladať za komplexný proces, pozostávajúci z viacerých dôležitých zložiek. K nim patria predovšetkým genetické faktory, vplyvy vonkajšieho prostredia, životný štýl, dobrá schopnosť adaptácie na zmenené podmienky, správna výživa a telesná aktivita. čítať viac  >>

Dátum pridania:18.04.2024

Hranice staroby sa dajú len veľmi obtiažne stanoviť, pretože niekto je v sedemdesiatke duševne oveľa mladší ako jeho deti a druhý ani nebol nikdy skutočne mladý. Minimálne sa musí rozlišovať aspoň trojitý vek čítať viac  >>

Dátum pridania:18.04.2024

V meste Šala sa buduje nový dom dôchodcov. Mesto získalo finančné prostriedky s Euro fondov na rekonštrukciu starej budovy. čítať viac  >>

Dátum pridania:18.04.2024

Posudzovanie a rozhodovanie na účely parkovacieho preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím upravuje zákon č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia... čítať viac  >>

   
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
   
Lajknite a sledujte nás na
O výhodách portálu DomDochodcov.sk